Top 18+ Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Bạn đang tìm hiểu về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Câu hỏi

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

Đáp Án Câu hỏi bài 8 trang 25 sgk Sử 7

 tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền

– Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

+ Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại giao, quân sự).

+ Dưới vua có các quan văn, quan võ.

+ Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sử.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 8 trang 27 sgk Sử 7

———————————————————-

» Để tìm hiểu thêm về Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX, hướng dẫn giải Sử 7 – Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X) và đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác, vui lòng truy cập tại doctailieu.com

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
Lượt xem: 21112111

2. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ VNExpress

VNExpress
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền rồi nhỉ? Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

3. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

4. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

5. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền rồi nhỉ? Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

6. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ tienphong.vn

tienphong.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

7. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

8. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ soha.vn

soha.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền rồi nhỉ? Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

9. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

10. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ kenh14.vn

kenh14.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

11. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ zingnews.vn

zingnews.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền rồi nhỉ? Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

12. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

13. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ vov.vn

vov.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

14. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ afamily.vn

afamily.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền rồi nhỉ? Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

15. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

16. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

17. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ coccoc.com

coccoc.com
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền rồi nhỉ? Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

18. Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền từ facebook.com

facebook.com
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

Câu hỏi về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
cách Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
hướng dẫn Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền
Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền miễn phí

Scores: 4.5 (149 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn