Top 18+ Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa Cách đặt mật khẩu, khóa file Excel không cho chỉnh sửa, chặn sao chép

Bạn đang tìm hiểu về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa Cách đặt mật khẩu, khóa file Excel không cho chỉnh sửa, chặn sao chép

Bạn không muốn người lạ thực hiện thao tác sao chép hay chỉnh sửa nội dung tài liệu, báo cáo quan trọng. Nếu bạn chưa biết làm cách nào để ngăn chặn, bảo mật dữ liệu cá nhân, mình sẽ hướng dẫn bạn các bước đặt mật khẩu cho file Excel không cho xem, chặn sao chép và chỉnh sửa. Cùng theo dõi ngay nhé!

Tiệc Sale Lớn Nhất Năm - Xả Kho Giảm Hết

Tiệc Sale Lớn Nhất Năm – Xả Kho Giảm Hết

I. Lợi ích

  • Ngăn chặn người lạ sao chép nội dung tài liệu, báo cáo.
  • Hạn chế người ngoài tham gia chỉnh sửa, định dạng các nội dung quan trọng có trong tài liệu.
  • Bảo mật dữ liệu, đảm bảo an toàn khi soạn thảo.

II. Cách đặt mật khẩu, khóa file Excel

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel cần đặt mật khẩu, chọn File > Nhấn chọn Save As > Chọn nút Tools > Chọn tiếp General Options > Chọn chế độ cài đặt (Password to open hay Password to modify) và nhập mật khẩu > Xác nhận lại mật khẩu vừa cài đặt > Nhấn chọn Save và bạn đã cài xong khóa cho file Excel.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở tài liệu cần đặt mật khẩu, nhấn chọn File.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn File

Bước 2: Tiếp tục, nhấn chọn Save As.

Nhấn chọn Save As

Nhấn chọn Save As

Bước 3: Màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, bạn cần chọn vị trí lưu file. Sau đó, bạn nhấn chọn nút Tools như hình.

Nhấn chọn nút Tools

Nhấn chọn nút Tools

Bước 4: Tiếp tục, nhấn chọn General Options.

Nhấn chọn General Options

Nhấn chọn General Options

Bước 5: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn có thể đặt mật khẩu mở file Excel.

Đặt mật khẩu mở file Excel

Đặt mật khẩu mở file Excel

Bước 6: Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file.

Xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file

Xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file

Bước 7: Cuối cùng, bạn nhấn Save để lưu lại thiết lập.

Nhấn Save

Nhấn Save

Bây giờ khi mở file Excel đó ra sẽ hiện bảng yêu cầu nhập mật khẩu mở file như hình dưới đây.

Yêu cầu nhập khóa

Yêu cầu nhập khóa

Xem thêm

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel và nhập mật khẩu > Chọn File > Nhấn chọn Save As > Chọn nút Tools > Chọn tiếp General Options > Xóa mật khẩu ở chế độ muốn hủy bỏ > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã vừa xóa chế độ bảo mật tài liệu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel và nhập mật khẩu

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Bước 2: Nhấn chọn File.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn File

Bước 3: Tiếp tục, nhấn chọn Save As.

Nhấn chọn Save As

Nhấn chọn Save As

Bước 4: Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, bạn nhấn chọn nút Tools như hình.

Nhấn chọn nút Tools

Nhấn chọn nút Tools

Bước 5: Tiếp tục, nhấn chọn General Options.

Nhấn chọn General Options

Nhấn chọn General Options

Bước 6: Lúc này, bạn chỉ cần xóa mật khẩu ở chế độ mà mình muốn hủy bỏ > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã vừa xóa chế độ bảo mật tài liệu rồi.

Xóa mật khẩu ở chế độ mà mình muốn hủy bỏ

Xóa mật khẩu ở chế độ mà mình muốn hủy bỏ

III. Cách đặt mật khẩu, khóa bằng Protect Workbook

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel cần đặt mật khẩu, chọn File > Nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password > Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu đã cài đặt > Nhấn chọn OK để lưu mật khẩu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở tài liệu cần đặt mật khẩu, nhấn chọn File.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn File

Bước 2: Tại tab Info, nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password.

Nhấn chọn Protect Workbook

Nhấn chọn Protect Workbook

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn có thể nhập mật khẩu cho file Excel.

Nhập mật khẩu cho file Excel

Nhập mật khẩu cho file Excel

Bước 4: Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file.

Xác nhận lại mật khẩu

Xác nhận lại mật khẩu

Bây giờ khi mở file Excel đó ra sẽ hiện bảng yêu cầu nhập mật khẩu mở file như hình dưới đây.

Yêu cầu nhập mật khẩu

Yêu cầu nhập mật khẩu

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu > Chọn File > Nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password > Xóa mật khẩu đã cài đặt > Nhấn chọn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel và nhập mật khẩu

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Bước 2: Nhấn chọn File.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn File

Bước 2: Nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password.

Nhấn chọn Protect Workbook

Nhấn chọn Protect Workbook

Bước 3: Xóa mật khẩu mà bạn đã đặt cho file Excel > Nhấn chọn OK.

Xóa mật khẩu, nhấn chọn Ok

Xóa mật khẩu, nhấn chọn Ok

IV. Cách tạo mật khẩu cho sheet trên Excel

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở sheet Excel cần đặt mật khẩu, chọn Review > Nhấn chọn Protect Sheet > Nhập mật khẩu và nhấn chọn OK > Nhập lại mật khẩu để xác nhận và nhấn chọn OK > Vậy là bạn đã cài xong khóa cho trang tính trên Excel.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở tài liệu cần đặt mật khẩu, chọn sheet (trang tính) muốn khóa chỉnh sửa > Nhấn chọn Review.

Nhấn chọn Review

Nhấn chọn Review

Bước 2: Nhấn chọn Protect Sheet để khóa trang tính đó.

Nhấn chọn Protect Sheet

Nhấn chọn Protect Sheet

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Bước 4: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu để xác nhận > Nhấn chọn OK.

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Cuối cùng, bạn sẽ thấy thanh công cụ định dạng và chỉnh sửa của trang tính đó được làm mờ như hình. Vậy là bạn đã đặt mật khẩu cho sheet thành công!

Khóa chỉnh sửa và định dạng

Khóa chỉnh sửa và định dạng

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở sheet Excel đã đặt mật khẩu, chọn Review > Nhấn chọn Unprotect Sheet > Nhập mật khẩu đã cài đặt của trang tính đó > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã vừa xóa mật khẩu cho trang tính Excel.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở sheet (trang tính) muốn xóa mật khẩu đã tạo > Nhấn chọn Review.

Nhấn chọn Review

Nhấn chọn Review

Bước 2: Nhấn chọn Unprotect Sheet để xóa khóa đã tạo cho trang tính đó.

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập mật khẩu đã cài đặt > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu đã cài đặt

Nhập mật khẩu đã cài đặt

Cuối cùng, bạn sẽ thấy thanh công cụ định dạng và chỉnh sửa của trang tính hiển thị như bình thường!

Mở khóa

Mở khóa

V. Cách bật bảo vệ một vùng dữ liệu Excel bất kỳ

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

  • Bôi đen toàn bộ nội dung trang tính > Chọn chuột phải > Chọn Format Cells… > Bỏ tích Locked cho trang tính trong mục Protection.
  • Bôi đen vùng muốn tạo khóa > Chọn chuột phải > Chọn Format Cells… > Chọn tích Locked trong mục Protection.
  • Nhấn chọn Review > Chọn mục Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges > Nhấn chọn New > Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu > Nhấn chọn OK.
  • Chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges > Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã tạo mật khẩu cho vùng dữ liệu thành công!

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bôi đen toàn bộ nội dung trang tính. Nhấn chọn chuột phải sau đó chọn Format Cells…

Nhấn chọn chuột phải, chọn Format Cells...

Nhấn chọn chuột phải, chọn Format Cells…

Bước 2: Trong mục Protection, bạn bỏ dấu tích ở phần Locked > Nhấn chọn OK.

Bỏ dấu tích ở phần Locked

Bỏ dấu tích ở phần Locked

Bước 3: Chọn vùng dữ liệu Excel mà bạn cần khóa > Nhấn chọn chuột phải > Chọn Format Cells…

Nhấn chọn chuột phải tại vùng, chọn Format Cells...

Nhấn chọn chuột phải tại vùng, chọn Format Cells…

Bước 4: Trong mục Protection, bạn nhấn chọn lại dấu tích ở phần Locked > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn lại dấu tích ở phần Locked

Nhấn chọn lại dấu tích ở phần Locked

Bước 5: Nhấn chọn Review > Chọn mục Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges.

Chọn mục Allow Users to Edit Ranges

Chọn mục Allow Users to Edit Ranges

Bước 6: Trong hộp thoại vừa xuất hiện, bạn nhấn chọn New.

Nhấn chọn New

Nhấn chọn New

Bước 7: Sau đó, bạn nhập mật khẩu cho vùng cần khóa như hình bên dưới > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu cho vùng cần khóa, chọn OK

Nhập mật khẩu cho vùng cần khóa, chọn OK

Bước 8: Bạn được yêu cầu nhập lại mật khẩu để xác nhận > Nhấn chọn OK.

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Bước 9: Tiếp theo, chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges.

Chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges

Chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges

Bước 10: Bạn nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Bước 11: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu để xác nhận > Nhấn chọn OK.

Xác nhận mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Cuối cùng, khi nhấn chọn vào vùng đã khóa, bạn sẽ thấy xuất hiện lệnh yêu cầu mật khẩu tương tự bên dưới. Vậy là bạn đã tạo mật khẩu cho vùng dữ liệu thành công!

Hộp thoại yêu cầu nhập khóa

Hộp thoại yêu cầu nhập khóa

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Chọn vùng dữ liệu đã khóa > Chọn Review > Nhấn chọn Unprotect Sheet > Nhập mật khẩu đã đặt > Nhấn chọn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn chọn vùng dữ liệu đã khóa mật khẩu > Nhấn chọn Review.

 Nhấn chọn Review

Nhấn chọn Review

Bước 2: Nhấn chọn Unprotect Sheet để xóa khóa đã tạo.

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập mật khẩu đã tạo cho vùng đó > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu đã tạo cho vùng đó

Nhập mật khẩu đã tạo cho vùng đó

Trên đây là bài viết chi tiết hướng dẫn bạn các cách cài đặt mật khẩu, khóa cho file Excel. Hy vọng sẽ giúp cho bạn bảo mật tài liệu, ngăn chặn người lạ sao chép và chỉnh sửa nội dung. Chúc bạn thực hiện thành công!

46.253 lượt xem
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789
Lượt xem: 67896789

2. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ VNExpress

VNExpress
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa rồi nhỉ? Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

3. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

4. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

5. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa rồi nhỉ? Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

6. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ tienphong.vn

tienphong.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

7. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

8. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ soha.vn

soha.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa rồi nhỉ? Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

9. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

10. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ kenh14.vn

kenh14.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

11. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ zingnews.vn

zingnews.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa rồi nhỉ? Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

12. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

13. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ vov.vn

vov.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

14. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ afamily.vn

afamily.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa rồi nhỉ? Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

15. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

16. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

17. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ coccoc.com

coccoc.com
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa rồi nhỉ? Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

18. Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa từ facebook.com

facebook.com
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

Câu hỏi về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa

Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
cách Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
hướng dẫn Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa
Excel Khóa Không Cho Xóa File + Chỉ Cho Xem Không Được Sửa miễn phí

Scores: 4.2 (151 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn