Google Sheets (Phần 1): Introduction to Google Sheets

Google Sheets là một công cụ tạo bảng tính trực tuyến miễn phí, cung cấp cho người dùng khả năng tạo và quản lý các bảng tính trực tuyến một cách dễ dàng. Được phát triển bởi Google, Google Sheets cho phép bạn làm việc từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet … Đọc tiếp

Hướng dẫn về cách làm việc với nhiều trang tính trong Google Sheets (Phần 4)

Phần 4 của hướng dẫn này sẽ tiếp tục giới thiệu về cách làm việc với nhiều trang tính trong Google Sheets. Bạn sẽ học cách thêm, xóa và đổi tên trang tính, và thậm chí tạo một liên kết giữa các trang tính. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các phím tắt và công … Đọc tiếp

Google Sheets (Part 9): Sorting and Filtering Data

Google Sheets (Phần 9): Sắp xếp và Lọc dữ liệu Trong Google Sheets, bạn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu một cách dễ dàng, giúp bạn tổ chức và tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả. Sắp xếp dữ liệu cho phép bạn sắp xếp các dòng hoặc cột theo thứ tự … Đọc tiếp