Cách lọc ký tự đầu, giữa, cuối trong đoạn văn bản: Hướng dẫn chi tiết.

Công việc lọc ký tự đầu, giữa, và cuối trong một đoạn văn bản có thể trở nên dễ dàng hơn với hướng dẫn chi tiết dưới đây. Đầu tiên, để loại bỏ ký tự đầu, chỉ cần sử dụng hàm slice với chỉ mục bắt đầu là 1. Tiếp theo, để giữ lại ký … Đọc tiếp

Hướng dẫn cách tham chiếu ngược từ phải qua trái trong Excel theo 3 phương pháp

Hướng dẫn cách tham chiếu ngược từ phải qua trái trong Excel có thể được thực hiện theo ba phương pháp. Phương pháp đầu tiên là sử dụng hàm INDEX để lấy giá trị từ một vùng dữ liệu bằng cách chỉ định số cột và số hàng. Phương pháp thứ hai là sử dụng … Đọc tiếp

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP để trả về mảng giá trị trong Excel

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm quan trọng trong Excel để tìm kiếm và trả về một giá trị từ một mảng dữ liệu. Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP giúp bạn tìm kiếm một giá trị trong một cột đã chỉ định và trả về giá trị liền kề trong một cột khác. … Đọc tiếp

Cách chuyển file word sang PDF trên Word 2010-2016: Hướng dẫn chi tiết

Trong Word 2010-2016, việc chuyển đổi file Word sang PDF có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Hướng dẫn sau đây sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp chi tiết để thực hiện quá trình này. Đầu tiên, mở file Word mà bạn muốn chuyển đổi. Sau đó, nhấp vào tab “File”, … Đọc tiếp

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng thành một bảng với hàm sumproduct trong 15 bước

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng thành một bảng bằng cách sử dụng hàm sumproduct. Đầu tiên, bạn cần tạo một bảng mới để tổng hợp dữ liệu. Sau đó, tạo các cột trong bảng mới tương ứng với các giá trị bạn muốn tổng hợp. Tiếp theo, … Đọc tiếp