Hướng dẫn thay đổi kích thước cột, hàng và ô trong Excel 2016

Trong Excel 2016, bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước cột, hàng và ô để tạo ra bảng tính theo ý muốn. Để thay đổi kích thước cột, bạn chỉ cần di chuột vào biên phải của cột và kéo thả để điều chỉnh kích thước. Tương tự, để thay đổi kích thước … Đọc tiếp