Excel 2019 (Phần 6): Cell Formatting

Trong Excel 2019 (Phần 6): Cell Formatting, chúng ta sẽ khám phá cách định dạng ô trong bảng tính. Qua việc định dạng ô, chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng viz-ual độc đáo và thu hút, giúp dễ dàng nhìn ra các thông tin quan trọng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách … Đọc tiếp

Kiểm tra chính tả trong Excel 2019 (Phần 10)

Trong bài viết “Kiểm tra chính tả trong Excel 2019 (Phần 10)”, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trong Excel 2019. Đây là một tính năng hữu ích giúp người dùng phát hiện và sửa lỗi chính tả trong các ô trong bảng tính. Chúng ta … Đọc tiếp