Hàm COUNT() và hướng dẫn sử dụng hàm COUNT() mới nhất 2023

Hàm COUNT() là gì?

Hàm COUNT() trong Excel là một hàm tính toán được sử dụng để đếm số lượng các ô trong một phạm vi dữ liệu. Hàm này được sử dụng để đếm số lượng giá trị số hoặc giá trị không số trong một phạm vi dữ liệu.

Cú pháp của hàm COUNT() có dạng: COUNT(value1, value2, …)

Các giá trị value1, value2,… là các đối tượng cần được đếm. Hàm sẽ đếm số lượng ô chứa các giá trị khác rỗng và khác lỗi trong các đối tượng này.

Hàm COUNT() có thể được sử dụng để đếm các giá trị trong một dãy con được chỉ định, một danh sách các ô cụ thể, hoặc trong một phạm vi dữ liệu toàn bộ trong một bảng tính Excel.

Hàm COUNT() không đếm các ô chứa giá trị văn bản hoặc các ký tự không hợp lệ, chỉ tính các ô chứa giá trị số, ngày tháng hoặc giá trị logic. Hàm này cũng không đếm các ô ẩn hoặc bị che giấu.

Hàm COUNT() rất hữu ích để đếm số lượng dữ liệu trong một phạm vi nhất định, như đếm số lượng sinh viên trong một lớp học, đếm số lượng sản phẩm được bán hàng ngày, hoặc đếm số lượng khách hàng có thành tích đạt một mức nhất định.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT() trong Excel và ví dụ

Giới thiệu về hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() là một trong những hàm tính toán cơ bản trong Microsoft Excel. Hàm này dùng để đếm số lượng các ô trong một phạm vi đã cho. COUNT() chỉ đếm các ô chứa giá trị số hoặc dạng số, và bỏ qua các ô trống, văn bản hoặc các giá trị không thể chuyển đổi thành số.

Cú pháp của hàm COUNT()

Cú pháp của hàm COUNT() trong Excel như sau:

=COUNT(value1, value2, …)

Trong đó:
– value1, value2,… là danh sách các đối số liên quan đến giá trị hoặc phạm vi mà bạn muốn đếm.

Ví dụ về cách sử dụng hàm COUNT()

Ví dụ 1:
Giả sử bạn có một danh sách số điểm của các học sinh trong một lớp học. Bạn muốn đếm số học sinh đã đạt điểm trên 8.

1. Nhập danh sách số điểm của các học sinh vào một phạm vi trong Excel.
2. Sử dụng hàm COUNT() để đếm số học sinh đã đạt điểm trên 8.

=COUNT(A1:A10)

Trong đó, A1:A10 là phạm vi chứa các số điểm của học sinh. Hàm này sẽ trả về số học sinh có điểm trên 8 trong danh sách.

Ví dụ 2:
Giả sử bạn có một danh sách sản phẩm được bán trong một cửa hàng. Bạn muốn đếm số lượng sản phẩm có số lượng tồn kho lớn hơn 0.

1. Nhập danh sách số lượng tồn kho của các sản phẩm vào một phạm vi trong Excel.
2. Sử dụng hàm COUNT() để đếm số lượng sản phẩm có số lượng tồn kho lớn hơn 0.

=COUNT(B1:B20)

Trong đó, B1:B20 là phạm vi chứa số lượng tồn kho của các sản phẩm. Hàm này sẽ trả về số lượng sản phẩm có số lượng tồn kho lớn hơn 0 trong danh sách.

Như vậy, việc sử dụng hàm COUNT() trong Excel rất đơn giản và tiện lợi để đếm các giá trị trong một phạm vi đã cho. Bạn có thể áp dụng hàm này cho nhiều tình huống khác nhau trong công việc hoặc học tập của mình.

Video liên quan đến hàm COUNT()

Excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 04 Các hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,…) – YouTubeExcel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 04 Các hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,…) – YouTube

Hàm Excel Thông Dụng | Hàm CountIF (Hay nhất) – YouTube


Hàm Excel Thông Dụng | Hàm CountIF (Hay nhất) – YouTube

Hàm Count trong excel | Excel cơ bản – YouTube


Hàm Count trong excel | Excel cơ bản – YouTube

Hướng dẫn cách sử dụng hàm count và countif trong Excel – YouTube


Hướng dẫn cách sử dụng hàm count và countif trong Excel – YouTube

Tuốt tuồn tuột về hàm COUNT | Cách dùng hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTFS, COUNTBLANK trong Excel – YouTube


Tuốt tuồn tuột về hàm COUNT | Cách dùng hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTFS, COUNTBLANK trong Excel – YouTube

MBB liệu có hấp dẫn cho đầu tư giá trị dài hạn? | AzFin Việt Nam – YouTube


MBB liệu có hấp dẫn cho đầu tư giá trị dài hạn? | AzFin Việt Nam – YouTube

Cơ hội lớn cho nhà đầu tư từ giờ đến cuối năm 2023 | Xác nhận đáy | Quang Dũng – YouTube


Cơ hội lớn cho nhà đầu tư từ giờ đến cuối năm 2023 | Xác nhận đáy | Quang Dũng – YouTube

How To Use COUNTIF Formula In Excel | Excel Tips And Tricks | Skillslash – YouTube


How To Use COUNTIF Formula In Excel | Excel Tips And Tricks | Skillslash – YouTube

Kết thúc tháng 10 thị trường chuẩn bị cho cơ hội lớn 2024 | live 2/11/2023 – YouTube


Kết thúc tháng 10 thị trường chuẩn bị cho cơ hội lớn 2024 | live 2/11/2023 – YouTube

Rửa Mặt Như Mèo – Con Heo Đất – Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Remix Cho Bé Ăn Ngon – YouTube


Rửa Mặt Như Mèo – Con Heo Đất – Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Remix Cho Bé Ăn Ngon – YouTube