Hàm COUNTA() và hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA() mới nhất 2023

Hàm COUNTA() là gì?

Hàm COUNTA() trong Excel là một hàm tính số lượng các giá trị không trống trong một phạm vi được chỉ định. Nó có thể được sử dụng để đếm số lượng các giá trị trong một dãy các ô hoặc trong một cột, bao gồm cả các giá trị số, văn bản và các giá trị logic.

Cách sử dụng của hàm COUNTA() đơn giản, bạn chỉ cần chỉ định phạm vi cần kiểm tra, nó sẽ trả về số lượng các ô có giá trị không trống trong phạm vi đó. Kết quả trả về được thể hiện dưới dạng một con số.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đếm số lượng học sinh có điểm thi khác rỗng trong một bảng điểm, bạn có thể sử dụng hàm COUNTA() bằng cách chỉ định phạm vi chứa các điểm thi. Hàm sẽ trả về số lượng học sinh đã thi.

Hàm COUNTA() rất hữu ích trong việc thống kê dữ liệu và đếm các giá trị không trống trong một dãy các ô hoặc trong một cột. Nó cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để đếm các giá trị trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA() trong Excel và ví dụ

Giới thiệu về hàm COUNTA() trong Excel

Trong Microsoft Excel, hàm COUNTA() được sử dụng để đếm số lượng các ô không trống trong một phạm vi dữ liệu. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn biết số lượng các giá trị có sẵn trong một dải ô hoặc cột.

Cú pháp: COUNTA(value1, [value2], …)

– value1, value2, … là các đối số tương ứng với các giá trị, tham chiếu ô hoặc các phạm vi mà bạn muốn đếm.

– COUNTA() sẽ đếm cả các ô rỗng và các ô chứa giá trị.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một danh sách tên nhân viên và muốn đếm số lượng nhân viên trong danh sách đó. Ta có thể sử dụng hàm COUNTA() như sau:

=COUNTA(A2:A10)

Trong ví dụ này, A2:A10 đại diện cho phạm vi các ô chứa danh sách tên nhân viên. Hàm COUNTA() sẽ trả về số lượng các ô không trống trong phạm vi này, tức là số lượng nhân viên.

Nếu trong danh sách có các ô rỗng hoặc các ô chứa giá trị khác ngoài tên nhân viên, hàm COUNTA() cũng sẽ tính cả những giá trị đó.

Hàm COUNTA() cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô không trống trên nhiều phạm vi khác nhau bằng cách sử dụng nhiều đối số. Ví dụ: =COUNTA(A2:A10, C2:C5, E1:E3) sẽ đếm số lượng các ô không trống trong ba phạm vi khác nhau.

Tóm lại, hàm COUNTA() là một công cụ hữu ích trong Excel để đếm số lượng các ô không trống trong phạm vi dữ liệu. Bạn có thể sử dụng hàm này để tăng hiệu suất trong việc phân tích dữ liệu và thống kê.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàm khác trong Excel, hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi.

Keywords: hàm COUNTA(), Excel, đếm số lượng, phạm vi dữ liệu, ví dụ.

Video liên quan đến hàm COUNTA()

Cách dùng hàm count, counta, countif, countifs, countblank trong Excel – YouTubeCách dùng hàm count, counta, countif, countifs, countblank trong Excel – YouTube

Tuốt tuồn tuột về hàm COUNT | Cách dùng hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTFS, COUNTBLANK trong Excel – YouTube


Tuốt tuồn tuột về hàm COUNT | Cách dùng hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTFS, COUNTBLANK trong Excel – YouTube

26. Hướng dẫn cách sử dụng hàm Count, Counta, Countblank trong Excel – YouTube


26. Hướng dẫn cách sử dụng hàm Count, Counta, Countblank trong Excel – YouTube

Cách dùng hàm COUNTA & Countblank trong Excel (hàm đếm trong Excel) – YouTube


Cách dùng hàm COUNTA & Countblank trong Excel (hàm đếm trong Excel) – YouTube

Cách tính tổng số ngày công cực nhanh bằng hàm Countif – YouTube


Cách tính tổng số ngày công cực nhanh bằng hàm Countif – YouTube

Cách đánh số thứ tự khi gộp ô trong excel, biết sớm sướng sớm | Nguyễn Thị Hường Shorts – YouTube


Cách đánh số thứ tự khi gộp ô trong excel, biết sớm sướng sớm | Nguyễn Thị Hường Shorts – YouTube

Thật bất ngờ! Cách tìm dữ liệu trùng nhau bằng hàm Countif trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Thật bất ngờ! Cách tìm dữ liệu trùng nhau bằng hàm Countif trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Đánh giá hàng trăm nhân viên nhanh chóng bằng hàm vlookup trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Đánh giá hàng trăm nhân viên nhanh chóng bằng hàm vlookup trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Cách sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong excel #shorts #tinhocvanphong #unica #ecxel – YouTube


Cách sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong excel #shorts #tinhocvanphong #unica #ecxel – YouTube

Hướng dẫn sử dụng hàm đếm Hàm CountA và CountIF – YouTube


Hướng dẫn sử dụng hàm đếm Hàm CountA và CountIF – YouTube