Hàm HLOOKUP() và hướng dẫn sử dụng hàm HLOOKUP() mới nhất 2023

Hàm HLOOKUP() là gì?

Hàm HLOOKUP() trong Excel được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong một hàng ngang của một phạm vi dữ liệu và trả về giá trị tương ứng từ hàng khác. Hàm này hoạt động tương tự như hàm VLOOKUP(), nhưng thay vì tìm kiếm theo cột, nó tìm kiếm theo hàng.

Cú pháp của hàm HLOOKUP() như sau:
=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

– Lookup_value: giá trị cần tìm kiếm trong hàng đầu tiên của bảng dữ liệu.
– Table_array: phạm vi dữ liệu mà chúng ta muốn tìm kiếm giá trị và trả về.
– Row_index_num: số thứ tự của hàng cần trả về kết quả.
– Range_lookup: có giá trị TRUE hoặc FALSE và cho phép tìm kiếm gần đúng (approximate match) hoặc chính xác (exact match).

Hàm HLOOKUP() rất hữu ích khi bạn muốn tìm kiếm dữ liệu trong một bảng chi tiết theo các tiêu chí hoặc điều kiện khác nhau. Nó giúp bạn nhanh chóng truy xuất và trích xuất thông tin cần thiết từ bảng dữ liệu lớn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm HLOOKUP() trong Excel và ví dụ

1. Giới thiệu về hàm HLOOKUP()

Trong Excel, hàm HLOOKUP() được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong hàng đầu tiên của một phạm vi và trả về giá trị tương ứng từ hàng chứa giá trị tìm kiếm. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn lấy dữ liệu từ một bảng và áp dụng nó vào bảng khác.

2. Cách sử dụng hàm HLOOKUP()

Cú pháp của hàm HLOOKUP() như sau:

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

  • lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm
  • table_array: Phạm vi chứa dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm trong
  • row_index_num: Số hàng trong phạm vi chứa giá trị tìm kiếm mà bạn muốn trả về
  • range_lookup: (Tùy chọn) Kiểu tìm kiếm. Trường hợp không xuất hiện giá trị chính xác, bạn có thể chọn TRUE để tìm giá trị gần nhất hoặc FALSE để chỉ tìm giá trị chính xác.

Khi sử dụng hàm HLOOKUP(), bạn cần chỉ định đúng vị trí (số hàng) trong bảng để trả về giá trị chính xác.

3. Ví dụ về sử dụng hàm HLOOKUP()

Giả sử chúng ta có một bảng gồm các thông tin về tên hàng hóa và giá tiền tại các mức giảm giá khác nhau:

Tên hàng hóa Giá tiền (không giảm giá) Giá tiền (giảm giá 10%) Giá tiền (giảm giá 20%) Giá tiền (giảm giá 30%)
Điện thoại 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000
Laptop 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000

Bây giờ, hãy xem cách sử dụng hàm HLOOKUP() để tìm giá tiền của điện thoại với mức giảm giá 20%:

=HLOOKUP(“20%”, A2:E3, 2, FALSE)

Hàm trên sẽ tìm kiếm giá trị “20%” trong hàng đầu tiên của phạm vi A2:E3, và trả về giá trị 16,000,000 từ hàng thứ 2. Chúng ta đã sử dụng FALSE để chỉ tìm kiếm giá trị chính xác.

Vậy là bạn đã hiểu cách sử dụng hàm HLOOKUP() trong Excel cùng với một ví dụ. Hãy áp dụng kiến thức này cho các công việc của mình để tăng hiệu suất làm việc với Excel.

Video liên quan đến hàm HLOOKUP()

Cách dùng Vlookup và Hlookup ít ai biết trong Excel – YouTubeCách dùng Vlookup và Hlookup ít ai biết trong Excel – YouTube

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM HLOOKUP TRONG EXCEL – YouTube


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM HLOOKUP TRONG EXCEL – YouTube

Cách sử dụng hàm LOOKUP siêu hay trong Excel – YouTube


Cách sử dụng hàm LOOKUP siêu hay trong Excel – YouTube

Excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 07 Hàm VLOOKUP và HLOOKUP – YouTube


Excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 07 Hàm VLOOKUP và HLOOKUP – YouTube

Hàm HLOOKUP, VLOOKUP, INDEX, MATCH, IF, tính phần trăm, COUNTIF, SUMIF – YouTube


Hàm HLOOKUP, VLOOKUP, INDEX, MATCH, IF, tính phần trăm, COUNTIF, SUMIF – YouTube

Excel 40 – Hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel – YouTube


Excel 40 – Hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel – YouTube

4. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Vlokup, hàm Hlookup – YouTube


4. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Vlokup, hàm Hlookup – YouTube

Trong Giờ Khớp Lệnh💖Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán, Nhận Định Thị Trường, Review Cổ Phiếu | Kiều Canh – YouTube


Trong Giờ Khớp Lệnh💖Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán, Nhận Định Thị Trường, Review Cổ Phiếu | Kiều Canh – YouTube

Chia sẻ cách lấy lại thông tin khách hàng nhanh nhất của đơn hàng đã bấm nhầm hoàn thành – YouTube


Chia sẻ cách lấy lại thông tin khách hàng nhanh nhất của đơn hàng đã bấm nhầm hoàn thành – YouTube

Phần Excel_Giải bài tập tính Thâm niên công tác_Phần 1 – YouTube


Phần Excel_Giải bài tập tính Thâm niên công tác_Phần 1 – YouTube