Hàm LEFT() và hướng dẫn sử dụng hàm LEFT() mới nhất 2023

Hàm LEFT() là gì?

Hàm LEFT() trong Excel là một hàm được sử dụng để trích xuất một số ký tự từ bên trái của một chuỗi ký tự. Hàm này có hai đối số: đối số đầu tiên là chuỗi ký tự mà bạn muốn trích xuất từ, và đối số thứ hai là số ký tự bạn muốn trích xuất.

Ví dụ, nếu bạn có một ô chứa chuỗi ký tự “Hello World!” và muốn trích xuất hai ký tự đầu tiên của chuỗi này, bạn có thể sử dụng hàm LEFT() như sau: =LEFT(A1, 2). Kết quả sẽ là “He”.

Hàm LEFT() rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu, đặc biệt là khi bạn chỉ quan tâm đến một phần nhỏ của một chuỗi ký tự dài. Bạn có thể sử dụng lệnh này để trích xuất tên file từ một đường dẫn hoặc trích xuất đầu số điện thoại từ một số điện thoại hoàn chỉnh, chẳng hạn.

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT() trong Excel và ví dụ

Trong Excel, hàm LEFT() được sử dụng để trích xuất một số ký tự từ bên trái của một chuỗi ký tự. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn lấy một phần tử cụ thể từ một chuỗi dữ liệu dài hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm LEFT() cùng với một số ví dụ minh họa.

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT() trong Excel

Hàm LEFT() trong Excel có cú pháp như sau:

=LEFT(text, num_chars)

Trong đó:
– “text” là chuỗi ký tự đầu vào mà bạn muốn trích xuất từ.
– “num_chars” là số lượng ký tự bạn muốn lấy từ bên trái của chuỗi.

Hãy xem một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm LEFT() trong Excel.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một danh sách tên họ và tên đầy đủ của nhân viên trong một công ty. Chúng ta muốn chỉ lấy phần tên đầu tiên của mỗi nhân viên. Sử dụng hàm LEFT() trong Excel sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này một cách dễ dàng.

Bước 1:

Đầu tiên, hãy chọn một ô trống và viết công thức sau: “=LEFT(A2, FIND(” “, A2)-1)”. Trong đó, “A2” là ô chứa tên đầy đủ của nhân viên.

Bước 2:

Sao chép công thức đến các ô bên dưới để áp dụng cho toàn bộ danh sách nhân viên.

Kết quả sẽ hiển thị phần tên đầu tiên của mỗi nhân viên trong cột mới.

Như vậy, bằng cách sử dụng hàm LEFT() trong Excel, chúng ta có thể dễ dàng trích xuất phần tử cần thiết từ một chuỗi ký tự.

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ về cách sử dụng hàm LEFT() trong Excel. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn sử dụng hàm này một cách dễ dàng và hiệu quả trong công việc.

Video liên quan đến hàm LEFT()

Cách sử dụng hàm LEFT, RIGHT, MID để lấy ký tự trong Excel – YouTubeCách sử dụng hàm LEFT, RIGHT, MID để lấy ký tự trong Excel – YouTube

Hướng dẫn cách sử dụng hàm left, right, mid trong Excel | Excel cho người mới bắt đầu – YouTube


Hướng dẫn cách sử dụng hàm left, right, mid trong Excel | Excel cho người mới bắt đầu – YouTube

Cách dùng hàm LEFT trong Excel – Hàm lấy ký tự trong Excel – YouTube


Cách dùng hàm LEFT trong Excel – Hàm lấy ký tự trong Excel – YouTube

Hướng dẫn hàm Left Right Mid trong excel – YouTube


Hướng dẫn hàm Left Right Mid trong excel – YouTube

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 55 Hàm Vlookup IF Left Right Mid Round Or va Cong Thuc Mang – YouTube


Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 55 Hàm Vlookup IF Left Right Mid Round Or va Cong Thuc Mang – YouTube

Kết thúc tháng 10 thị trường chuẩn bị cho cơ hội lớn 2024 | live 2/11/2023 – YouTube


Kết thúc tháng 10 thị trường chuẩn bị cho cơ hội lớn 2024 | live 2/11/2023 – YouTube

Era of Conquest! Complete Hero Guide! Confused on Awakening, Skills, Line Ups? – YouTube


Era of Conquest! Complete Hero Guide! Confused on Awakening, Skills, Line Ups? – YouTube

8 kiến thức Excel cơ bản (Bạn cần biết) – YouTube


8 kiến thức Excel cơ bản (Bạn cần biết) – YouTube

Left, Right, Mid, Len, Find and Concatenate Function – YouTube


Left, Right, Mid, Len, Find and Concatenate Function – YouTube

Cách kết hợp các hàm lồng nhau trong excel – YouTube


Cách kết hợp các hàm lồng nhau trong excel – YouTube