Bài 15 Excel 2016: Đường dẫn tương đối và tuyệt đối trong các ô

Trong bài 15 Excel 2016, chúng ta sẽ tìm hiểu về đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối trong các ô. Đường dẫn tương đối là cách tham chiếu đến một ô dựa trên vị trí tương đối của ô đó so với ô hiện tại. Trong khi đó, đường dẫn tuyệt đối … Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng hàm WRAPCOLS trong Excel

Hàm WRAPCOLS trong Excel là một công cụ hữu ích cho việc xử lý và hiển thị dữ liệu dễ dàng trong các ô trong bảng tính. Điều này giúp làm việc với các văn bản dài hoặc kí tự dài mà không cần phải kéo điều chỉnh kích thước ô. Khi áp dụng hàm … Đọc tiếp