Hàm SUM() và hướng dẫn sử dụng hàm SUM() mới nhất 2023

Hàm SUM() là gì?

Hàm SUM() trong Excel là một hàm tính tổng.

Hàm này được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định. Dữ liệu có thể là các con số, các giá trị số thực, hoặc các giá trị trong các ô có định dạng số. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tính tổng các số liệu trong một dãy hoặc trong một bảng dữ liệu lớn.

Để sử dụng hàm SUM(), bạn chỉ cần nhập “=SUM()” vào ô nơi bạn muốn kết quả hiển thị. Sau đó, chỉ định phạm vi dữ liệu cần tính tổng bên trong dấu ngoặc đơn của hàm SUM(). Ví dụ, “=SUM(A1:A10)” sẽ tính tổng các giá trị từ ô A1 đến A10.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm SUM() kết hợp với các hàm khác như IF() để tính tổng các giá trị dựa trên một điều kiện cụ thể.

Với tính năng này, hàm SUM() là một công cụ quan trọng và hữu ích trong Excel để tính toán, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM() trong Excel và ví dụ

Giới thiệu về hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() là một trong những hàm cơ bản và phổ biến nhất trong Excel. Hàm này được sử dụng để tính tổng của một dãy các ô trong một bảng tính.

Cú pháp: SUM(number1, [number2], …)

Trong đó, number1, number2,… là các đối số đại diện cho các ô hoặc giá trị mà bạn muốn tính tổng của chúng.

Ví dụ về sử dụng hàm SUM() trong Excel

Giả sử bạn có một bảng tính trong Excel với các số từ ô A1 đến A5 như sau: 2, 4, 6, 8, 10. Bạn muốn tính tổng của tất cả các số này.

Bước 1: Nhập công thức SUM(A1:A5) vào một ô bất kỳ, ví dụ B1.

Bước 2: Nhấn Enter để Excel tính toán tổng và hiển thị kết quả là 30.

Kết quả: Tổng của các số từ 2 đến 10 là 30.

Ưu điểm của hàm SUM() trong Excel

– Hàm SUM() giúp bạn tính tổng nhanh chóng và dễ dàng của một dãy các ô trong Excel.
– Bạn có thể sử dụng hàm SUM() để tính toán tổng của các giá trị số hoặc các giá trị trong các ô có chứa văn bản.
– Nó cung cấp khả năng tổng hợp linh hoạt, vì bạn có thể chỉ định nhiều đối số.

Đó là hướng dẫn sử dụng hàm SUM() trong Excel cùng với một ví dụ. Hãy sử dụng hàm này để tính toán tổng các số trong bảng tính của bạn và tận dụng tính năng linh hoạt của nó trong việc tính toán các giá trị khác nhau.

Video liên quan đến hàm SUM()

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sum và Sumif trong Excel – YouTubeHướng dẫn cách sử dụng hàm Sum và Sumif trong Excel – YouTube

Cách dùng hàm Sum, Sumif, Sumifs trong Excel qua ví dụ cực hay – YouTube


Cách dùng hàm Sum, Sumif, Sumifs trong Excel qua ví dụ cực hay – YouTube

Excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 03 Các hàm tính tổng SUM SUMIF SUMIFs – YouTube


Excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 03 Các hàm tính tổng SUM SUMIF SUMIFs – YouTube

Mẹo Dễ Dàng tính tổng có điều kiện trong excel bằng hàm Unique và Sumif | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Mẹo Dễ Dàng tính tổng có điều kiện trong excel bằng hàm Unique và Sumif | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Cách tính tổng hàng ngang, hàng dọc siêu nhanh bằng phím tắt trong Excel – Mù Công Nghệ – YouTube


Cách tính tổng hàng ngang, hàng dọc siêu nhanh bằng phím tắt trong Excel – Mù Công Nghệ – YouTube

Tính tổng nhanh bằng AutoSum trong excel 2016 – YouTube


Tính tổng nhanh bằng AutoSum trong excel 2016 – YouTube

Thật bất ngờ! Cách tìm dữ liệu trùng nhau bằng hàm Countif trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Thật bất ngờ! Cách tìm dữ liệu trùng nhau bằng hàm Countif trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Tuyệt chiêu tính tổng khi lọc dữ liệu bằng hàm Subtotal trong Excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Tuyệt chiêu tính tổng khi lọc dữ liệu bằng hàm Subtotal trong Excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Hàm COUNTIF đếm số lần có điều kiện – YouTube


Hàm COUNTIF đếm số lần có điều kiện – YouTube

Mẹo cố định tiêu đề và hàm SUM cùng lúc trong Excel – YouTube


Mẹo cố định tiêu đề và hàm SUM cùng lúc trong Excel – YouTube