Hàm VLOOKUP() và hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP() mới nhất 2023

Hàm VLOOKUP() là gì?

Hàm VLOOKUP() là một hàm trong Excel được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu và trả về giá trị tương ứng trong cột khác. Hàm này giúp tìm kiếm thông tin nhanh chóng và chính xác trong một bảng dữ liệu lớn. Đầu vào của hàm gồm giá trị cần tìm kiếm, phạm vi dữ liệu, số cột để xác định giá trị cần trả về và loại tìm kiếm (tìm kiếm chính xác hoặc xấp xỉ). Với việc sử dụng hàm VLOOKUP(), người dùng có thể truy xuất nhanh các thông tin trong bảng dữ liệu mà không cần phải dùng tới các công thức phức tạp hoặc tìm kiếm thủ công.

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP() trong Excel và ví dụ

Hàm VLOOKUP() là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel. Nó cho phép bạn tìm kiếm một giá trị trong một bảng và trả lại giá trị liên quan từ một cột khác trong bảng đó. Hàm này có thể rất hữu ích khi bạn cần kết hợp thông tin từ nhiều bảng dữ liệu.

Cú pháp của hàm VLOOKUP()

Cú pháp của hàm VLOOKUP() như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

  • lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm.
  • table_array: Phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm và trả lại giá trị từ đó.
  • col_index_num: Số thứ tự của cột trong bảng mà bạn muốn trả lại giá trị từ.
  • range_lookup: Tùy chọn (không bắt buộc). Có thể là đúng hoặc sai. Nếu bạn không chỉ định, hàm sẽ tìm kiếm giá trị chính xác. Nếu là đúng, hàm sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng.

Ví dụ về sử dụng hàm VLOOKUP()

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa thông tin về sản phẩm, bao gồm tên, mã sản phẩm và giá bán. Bạn cũng có một bảng khác chứa tên sản phẩm và bạn muốn lấy giá bán của từng sản phẩm từ bảng dữ liệu gốc.

Đầu tiên, hãy tạo bảng dữ liệu gốc như sau:

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá bán
Sản phẩm A 001 100,000
Sản phẩm B 002 200,000
Sản phẩm C 003 150,000

Sau đó, hãy tạo bảng dữ liệu với tên sản phẩm mà bạn muốn lấy giá bán:

Tên sản phẩm muốn lấy giá bán Giá bán
Sản phẩm A =VLOOKUP(A2, A1:C4, 3, FALSE)
Sản phẩm C =VLOOKUP(A3, A1:C4, 3, FALSE)

Kết quả sẽ là:

Tên sản phẩm muốn lấy giá bán Giá bán
Sản phẩm A 100,000
Sản phẩm C 150,000

Bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP(), bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và trích xuất thông tin từ một bảng dữ liệu trong Excel. Việc này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với dữ liệu lớn và phức tạp.

Video liên quan đến hàm VLOOKUP()

Cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel (từ A đến Z) – YouTubeCách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel (từ A đến Z) – YouTube

Mẹo tìm nhanh dữ liệu bằng hàm Vlookup trong Excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Mẹo tìm nhanh dữ liệu bằng hàm Vlookup trong Excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Đánh giá hàng trăm nhân viên nhanh chóng bằng hàm vlookup trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Đánh giá hàng trăm nhân viên nhanh chóng bằng hàm vlookup trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Cách xử lý lỗi #N/A trong Excel #Short – YouTube


Cách xử lý lỗi #N/A trong Excel #Short – YouTube

Cách tìm kiếm dữ liệu nhanh trên Excel – YouTube


Cách tìm kiếm dữ liệu nhanh trên Excel – YouTube

Mẹo Dễ Dàng tính tổng có điều kiện trong excel bằng hàm Unique và Sumif | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Mẹo Dễ Dàng tính tổng có điều kiện trong excel bằng hàm Unique và Sumif | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Cách để cố định dòng cuối cùng trong excel – YouTube


Cách để cố định dòng cuối cùng trong excel – YouTube

Lọc và sắp xếp dữ liệu vô cùng đơn giản trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Lọc và sắp xếp dữ liệu vô cùng đơn giản trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube

Code VBA tạo ra hàm như SUN, MAX, MIN, VLOOKUP – YouTube


Code VBA tạo ra hàm như SUN, MAX, MIN, VLOOKUP – YouTube

Thật bất ngờ! Cách tìm dữ liệu trùng nhau bằng hàm Countif trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube


Thật bất ngờ! Cách tìm dữ liệu trùng nhau bằng hàm Countif trong excel | Nguyễn Thị Hường – YouTube