Top 18+ Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông Thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Bạn đang tìm hiểu về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01), hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông Thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu

Hộ chiếu phổ thông là hộ chiếu quốc gia, là tài sản của nước CHXHCN Việt nam được cấp cho công dân có quốc tịch Việt nam. Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt nam và các nước và cũng được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân.

Tờ khai cấp hộ chiếu X01 là biểu mẫu bắt buộc nộp kèm các tài liệu khác trong bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi. Tờ khai xin cấp hộ chiếu X01 được sử dụng trong việc khai cấp hộ chiếu lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu.

Hiện nay việc đăng ký làm hộ chiếu rất đơn giản và nhanh chóng, hệ thống làm việc online giúp bạn đỡ phải đi lại nhiều lần. Nếu muốn tham khảo hình thức này bạn có thể vào đây và tiến hành theo các bước hướng dẫn để khai báo hộ chiếu online.

Biểu mẫu sau đây là Tờ khai đề nghị cấp, đổi lại hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 4x6cm
(1)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa) …………………………………………………………………… 2. Nam/Nữ

3. Sinh ngày ……tháng ….. năm………..Nơi sinh (tỉnh, TP)………………………………………..

4. Giấy CMND số ……………….. (2) Ngày cấp ……/……./…………Nơi cấp (tỉnh, TP)……………….

5. Dân tộc ………………… 6. Tôn giáo…………………………….7. Số điện thoại………….

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)………………………………………………………

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)…………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp……………………………..11. Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)…………………

12. Cha: họ và tên………………………………………………………………………..sinh ngày……./…../…………

Mẹ: họ và tên……………………………………………………………………………….sinh ngày……./…../…………

Vợ/chồng: họ và tên………………………………………………………………………sinh ngày……./…../………..

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số………………………….cấp ngày ……/…../………..

14. Nội dung đề nghị:(3) …………………………..

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam Nữ…………….

Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên

Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn (4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại …………. ngày …… tháng ….. năm……..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chú thích:
(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.
(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.
(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333
Lượt xem: 13331333

2. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ VNExpress

VNExpress
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) rồi nhỉ? Nội dung Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

3. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

4. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

5. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) rồi nhỉ? Nội dung Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

6. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ tienphong.vn

tienphong.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

7. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

8. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ soha.vn

soha.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) rồi nhỉ? Nội dung Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

9. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

10. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ kenh14.vn

kenh14.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

11. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ zingnews.vn

zingnews.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) rồi nhỉ? Nội dung Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

12. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

13. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ vov.vn

vov.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

14. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ afamily.vn

afamily.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) rồi nhỉ? Nội dung Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

15. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

16. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

17. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ coccoc.com

coccoc.com
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) rồi nhỉ? Nội dung Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

18. Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) từ facebook.com

facebook.com
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

Câu hỏi về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)

Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
cách Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
hướng dẫn Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01)
Form Tờ Khai Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Cho Trẻ Em (Mẫu X01) miễn phí

Scores: 4.2 (159 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn