Giá trị thặng dư tương đối là gì? Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tương Đối

Giá trị thặng dư tương đối là một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Đây là một chỉ số thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp hoặc tổ chức so với ngành hay so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Giá trị thặng dư tương đối còn được gọi là chỉ số P/E hoặc tỷ lệ giá/lợi nhuận. Nó được tính bằng cách chia giá sổ của một công ty cho mức độ lợi nhuận mà công ty đó đạt được. Chỉ số P/E thường được sử dụng để đánh giá tính khả thi của một khoản đầu tư. Một giá trị P/E cao thể hiện rằng công ty có tiềm năng tăng trưởng lớn, trong khi một giá trị P/E thấp có thể cho thấy công ty đang trải qua khó khăn và có thể là một khoản đầu tư rủi ro. Giá trị thặng dư tương đối là một chỉ số quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá tính khả thi của một doanh nghiệp và đưa ra quyết định chính xác.

Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tương Đối

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối được sử dụng trong kinh tế học để phân tích việc sản xuất giá trị thặng dư của một quốc gia hoặc một ngành công nghiệp so với các quốc gia hoặc ngành công nghiệp khác.

Phương pháp này dựa trên việc so sánh hiệu suất lao động (sản lượng sản phẩm trên một đơn vị thời gian) của các quốc gia hoặc ngành công nghiệp. Nếu một quốc gia hoặc ngành công nghiệp có hiệu suất lao động cao hơn so với các quốc gia hoặc ngành công nghiệp khác, thì họ có thể sản xuất giá trị thặng dư tương đối cao hơn. Điều này có thể giúp tăng sức cạnh tranh và nâng cao đời sống của dân cư.

Phương pháp này cũng có thể áp dụng vào việc nghiên cứu về tính cạnh tranh của các doanh nghiệp và ngành công nghiệp trong cùng một quốc gia. Nếu một doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp có hiệu suất lao động cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, thì họ có thể sản xuất giá trị thặng dư tương đối cao hơn và có thể giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, phương pháp này còn chưa được hoàn chỉnh và còn có những giới hạn trong việc áp dụng vào thực tế, bởi vì nó không tính đến các yếu tố khác như sức mạnh kinh tế, môi trường đầu tư hay chính sách bảo hộ thương mại.

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN| Chương 3.P8. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư | Trần Hoàng Hải

Giá trị thặng dư tương đối

230px
Mác – người đưa ra các khái niệm về kinh tế chính trị

Trong kinh tế chính trị Marx-Lenin, giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.

Ví dụ, ngày lao động là 10 giờ, trong đó 5 giờ là lao động tất yếu, 5 giờ là lao động thặng dư. Nếu giá trị sức lao động giảm đi 1 giờ thì thời gian lao động tất yếu xuống còn 4 giờ. Do đó, thời gian lao động thặng dư tăng từ 5 giờ lên 6 giờ và m’ tăng từ 100% lên 150%.

Để hạ thấp giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết cho người công nhân. Muốn vậy phải tăng năng suất lao động xã hội trong các ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất để trang bị cho ngành sản xuất ra các tư liệu tiêu dùng.

Tham khảo

  • Giáo trình Kinh tế học Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, năm 2005
  • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007
  • 100 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác – Lênin (tái bản lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội, năm 2008
  • Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, năm 2004 (tái bản có bổ sung, sửa chữa)
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giá_trị_thặng_dư_tương_đối&oldid=69486026”

Scores: 4.3 (174 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn