Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Giải Hoá học lớp 9 trang 112

Bạn đang tìm kiếm về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 hữu ích với bạn.

1. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Giải Hoá học lớp 9 trang 112

Hoá 9 Bài 35 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 4 trang 112.

Việc giải Hóa 9 bài 35 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

2. Mạch cacbon

Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

II. Công thức cấu tạo

Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 35 trang 112

Câu 1

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng

holder

Hướng dẫn giải

holder

Câu 2

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Gợi ý đáp án

holder

Câu 3

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Gợi ý đáp án

Công thức cấu tạo mạch vòng của C3H6 , C4H8 và C5H10

holder

Câu 4

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

holder

Gợi ý đáp án

  • Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  • Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Câu 5

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Gợi ý đáp án

Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; nH 2 O = 5,4 :18 = 0,3 mol

Phương trình hóa học: 2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ                                2                                          2x             y (mol)

Theo đầu bài:                 0,1                                          0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777
Lượt xem: 67776777

2. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ VNExpress

VNExpress
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

3. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

4. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

5. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

6. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

7. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

8. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ soha.vn

soha.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

9. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

10. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

11. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

12. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

13. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ vov.vn

vov.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

14. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

15. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

16. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

17. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

18. Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 từ facebook.com

facebook.com
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

Câu hỏi về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112

Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
cách Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
hướng dẫn Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112
Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35 Trang 112 miễn phí

Scores: 4.8 (122 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn