Top 20+ Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Bạn đang tìm hiểu về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 hữu ích với bạn.

https://doctailieu.com/unit-5-looking-back-tieng-anh-6-ket-noi-tri-thuc#Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Unit 5 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 5 Looking back trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 5.

Giải bài tập Unit 5 Looking back tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Looking back

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 56 về từ vựng và ngữ pháp.

Vocabulary

I. Write the name of each picture

Write the name of each picture - unit 5 tieng anh 6 ket noi tri thuc

Answer

1. Waterfall

2. Cave

3. Desert

4. River

5. Beach

6. island

II. Match the name of a natural wonder in column A with a word indicating it in colmn B. 1 is an example

Match the name of a natural wonder - unit 5 tieng anh 6 ket noi tri thuc

Answer

2.c

3. a

4.e

5. f

6. b

III. Write the words

Write the words - Looking back unit 5 tieng anh 6 ket noi tri thuc

Answer

1. scissors

2. sleeping bag

3. compass

4. backpack

5. plaster

Grammar

IV. Find the mistake in each sentence and correct it.

Example:

=> There is some wonderful camping sites in our area.

1. How many candles is on that bathday cake?

2. There are much snow on the road.

3. Michael can play different musical instrument.

4. There are not much milk left in the fridge.

5. Don’t take too much luggages on your trip.

Answer

1. is => are

2. are => is

3. instrument => instruments

4. are => is

5. much => many

V. Complete the dialogue, using must / mustn’t.

A: It’s dangerous to go hiking there. You (1) ……. tell someone where you are going.

B: Yes. And I (2)………. take a warm coat. it’s very cold there.

A: Right. But you (3) ……… bring any heavy of unnecessary things with you.

B: OK, and I (4)………..  take a mobile phone. It’s very important.

A: And you (5)……….   forget to bring a compass.

Answer

1. must

2. must

3. mustn’t

4. must

5. mustn’t

Hoàn chỉnh

A: It’s dangerous to go hiking there. You must tell someone where you are going.

B: Yes. And I must take a warm coat. it’s very cold there.

A: Right. But you mustn’t bring any heavy of unnecessary things with you.

B: OK, and I must  take a mobile phone. It’s very important.

A: And you mustn’t   forget to bring a compass.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of Vietnam – Looking back sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn

Hủy

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7281
Lượt xem: 40808345

TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI (GLOBAL SUCCESS) – UNIT 5 – NATURAL WONDERS OF VIET NAM – BÀI TẬP từ Youtube

Các em có thể xem thêm các video khác Tiếng Anh lớp 6 – GLOBAL SUCCESS tại đây nhé!

1. Unit 1 – Từ vựng – Môn học: https://youtu.be/Rdi7KuMJzUs
2. Unit 1 – Từ vựng chung: https://youtu.be/Yu4CEZDgjyQ
3. Unit 1 – Từ vựng – Dụng cụ học tập: https://youtu.be/_jDwCHzin6A
4. Unit 1 – Từ vựng – Sport: https://youtu.be/RWUGLLpT7EQ

HỌC KỲ I (Unit 1 – 6)
Unit 1: MY NEW SCHOOL
1. Unit 1 – GETTING STARTED: https://youtu.be/Oi-zARKxpzw
2. Unit 1 – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/ONo1YQlw90Y
3. Unit 1 – A CLOSER LOOK 2: https://youtu.be/oWFouHggU_o
4. Unit 1 – COMMUNICATION: https://youtu.be/hR7YQi80HeY
5. Unit 1 – SKILLS 1: https://youtu.be/wyV6x-lZCzM
6. Unit 1 – SKILLS 2: https://youtu.be/lke3YMn45II
7. Unit 1 – LOOKING BACK: https://youtu.be/Ba6fPFfG260
8. Unit 1 – SÁCH BÀI TẬP: https://youtu.be/UbWMDzMnJzY

Unit 2: MY HOUSE
1. Unit 2 – GETTING STARTED: https://youtu.be/AWDROTNzO_s
2. Unit 2 – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/JbFEZu163II
3. Unit 2 – A CLOSER LOOK 2: https://youtu.be/ZXVlJ6TwfR8
4. Unit 2 – COMMUNICATION: https://youtu.be/3rh_WydC4F8
5. Unit 2 – SKILLS 1: https://youtu.be/meA2Zj90WXc
6. Unit 2 – SKILLS 2: https://youtu.be/iSwjpJXUFtY
7. Unit 2 – LOOKING BACK & PROJECT: https://youtu.be/xRziYrFQvFk
8. Unit 2 – SÁCH BÀI TẬP: https://youtu.be/60YdRP_RA9E

Unit 3: MY FRIENDS
1. Unit 3 – GETTING STARTED: https://youtu.be/hG2PYndikEs
2. Unit 3 – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/yLD8KXMv98M
3. Unit 3 – A CLOSER LOOK 2: https://youtu.be/FaPm9OxYyaY
4. Unit 3 – COMMUNICATION: https://youtu.be/D7xWjU0cB3E
5. Unit 3 – SKILLS 1: https://youtu.be/aUlx5fr0Wu8
6. Unit 3 – SKILLS 2: https://youtu.be/qAmE8CJhB8Q
7. Unit 3 – LOOKING BACK: https://youtu.be/sXQdBw6kpLM
8. Unit 3 – SÁCH BÀI TẬP: https://youtu.be/M1zhgiqu9sI
9. REVIEW 1: Units 1 – 2 – 3: https://youtu.be/gV3vaedr53g

Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD
1. Unit 4 – GETTING STARTED: https://youtu.be/E0PHfScDfxs
2. Unit 4 – A CLOSER LOOK 1 – https://youtu.be/ZQ2I4Hm3e9Q
3. Unit 4 – A CLOSER LOOK 2 – https://youtu.be/50X7DENGe9Q
4. Unit 4 – COMMUNICATION – https://youtu.be/2oR9DIfGz64
5. Unit 4 – SKILLS 1 – https://youtu.be/kFmmuj1kHY8
6. Unit 4 – SKILLS 2 – https://youtu.be/UxQLrnIHZpQ
7. Unit 4 – LOOKING BACK – https://youtu.be/wfY0nfNP-gs
8. Unit 4 – SÁCH BÀI TẬP: https://youtu.be/DR09koGPzJo

Unit 5: NATURAL WONDERS OF VIETNAM
1. Unit 5 – GETTING STARTED: https://youtu.be/P1GMutXQmxA
2. Unit 5 – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/KeREPF8y5sQ
3. Unit 5 – A CLOSER LOOK 2: https://youtu.be/xSAcl5lnkaU
4. Unit 5 – COMMUNICATION: https://youtu.be/eGWOVNVFA78
5. Unit 5 – SKILLS 1: https://youtu.be/20FquezsUQk
6. Unit 5 – SKILLS 2: https://youtu.be/3T3gmUZVlPM
7. Unit 5 – LOOKING BACK: https://youtu.be/xw0IRhoxJmA
8. Unit 5 – SÁCH BÀI TẬP: https://youtu.be/OjdH7bIrkfI

Unit 6: OUR TET HOLIDAY
1. Unit 6 – GETTING STARTED: https://youtu.be/iV6TtS6A6QE
2. Unit 6 – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/9aA0yi-MLDE
3. Unit 6 – A CLOSER LOOK 2: https://youtu.be/s8wdLgAsAuo
4. Unit 6 – COMMUNICATION: https://youtu.be/Vlz7YipA8bg
5. Unit 6 – SKILLS 1: https://youtu.be/oQV8vszXAOw
6. Unit 6 – SKILLS 2: https://youtu.be/dDnsOENwDXQ
7. Unit 6 – LOOKING BACK: https://youtu.be/rHorOSw9utc
8. Unit 6 – SÁCH BÀI TẬP: https://youtu.be/A07sigYrhUo
9. REVIEW 2: Unit 4 – 5 – 6: https://youtu.be/csZx0QWi4M4

Từ vựng học kỳ 1(SGK): https://youtu.be/yRdn5HIKicw

HỌC KỲ II: Unit 7 -12: https://www.youtube.com/playlist?list…

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6681

3. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3472

4. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8237

5. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7959

6. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2025

7. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2951

8. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ soha.vn

soha.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8384

9. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5403

10. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3904

11. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4704

12. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8700

13. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ vov.vn

vov.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1858

14. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ afamily.vn

afamily.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9617

15. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7467

16. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9383

17. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ coccoc.com

coccoc.com
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9122

18. Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 từ facebook.com

facebook.com
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7688

Câu hỏi về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5

Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
cách Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
hướng dẫn Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5
Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 5 miễn phí

Scores: 4.1 (121 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn