Top 18+ Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp Trắc nghiệm Tin học 8 bài 7 – có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp Trắc nghiệm Tin học 8 bài 7 – có đáp án

Câu 1. Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

A. Cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối

B. Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu

C. Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D. Không cần phải xác định kiểu dữ liệu

Câu 2. Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

A. Giặt tới khi sạch

B. Học bài cho tới khi thuộc bài

C. Gọi điện tới khi có người nghe máy

D. Ngày đánh răng 2 lần

Câu 3. Chọn cú pháp câu lệnh lặp là:

A. for : = to do ;

B. for := to do ;

C. for = to ; do ;

D. for = to do ;

Câu 4. Câu lệnh For..to..do kết thúc :

A. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuối

B. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối

C. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị đầu

D. Khi biến đếm lớn hơn giá trị đầu

Câu 5. Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng :

A. for i:=1 to 10; do x:=x+1;

B. for i:=1 to 10 do x:=x+1;

C. for i:=10 to 1 do x:=x+1;

D. for i =10 to 1 do x:=x+1;

Câu 6. Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?

A. Integer

B. Real

C. String

D. Tất cả các kiểu trên đều được

Câu 7. Đoạn chương trình sau giải bài toán nào? For I:=1 to M do If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then T := T + I;

A. Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M

B. Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M

C. Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 8. Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

A. 1

B. 100

C. 99

D. Tất cả đều sai

Câu 9. Trong lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối

B. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối

C. Giá trị đầu phải lớn hơn giá trị cuối

D. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối

Câu 10. Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: S:=10; For i:=1 to 4 do S:=S+i; Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 A
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 B Câu 10 A

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ VNExpress

VNExpress
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ soha.vn

soha.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ vov.vn

vov.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp từ facebook.com

facebook.com
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp

Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
cách Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
hướng dẫn Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp
Giải Bài Tập Tin Học 8 Bài 7 Câu Lệnh Lặp miễn phí

Scores: 4.7 (125 votes)

Có thể bạn quan tâm  Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Trang 38 Tiếng Anh 6 Unit 3: Vocabulary Soạn Anh 6 trang 38 sách Chân trời sáng tạo

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn