Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 Toán lớp 5: Luyện tập trang 38 Giải Toán lớp 5 trang 38, 39

Bạn đang tìm kiếm về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 hữu ích với bạn.

1. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 Toán lớp 5: Luyện tập trang 38 Giải Toán lớp 5 trang 38, 39

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 38, 39 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 38, 39

Bài 1 (trang 38, 39 SGK Toán 5)

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

frac16210 ; frac73410 ; frac560810 ; frac60510

Mẫu: frac16210=16frac210

Cách làm:

Bài 1

  • Lấy tử số chia cho mẫu số.
  • Thương tìm được là số nguyên; viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử số là số dư, mẫu số là số chia.

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: 16frac210 = 16,2

Gợi ý đáp án:

Kết quả của a và b dưới đây:

a) dfrac73410 = 73dfrac410

dfrac5608100 = 56dfrac8100

dfrac605100 = 6dfrac5100

b) 73dfrac410= 73,4

56dfrac8100= 56,08

6dfrac5100 = 6,05

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 5)

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

frac4510;frac83410;frac1954100;frac21671000;frac202010000

Gợi ý đáp án:

dfrac4510= 4dfrac510= 4,5;quad 4,5 đọc là bốn phẩy năm.

dfrac83410= 83dfrac410= 83,4 ;quad 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn.

dfrac1954100= 19dfrac54100= 19,54 ;quad19,54 đọc là mười chín phẩy năm mươi tư.

dfrac21671000= 2dfrac1671000= 2,167 ;quad2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy.

dfrac202010000= 0,2020;quad0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ….dm

8,3m = …cm

5,27m =…. cm

3,15m = …cm

Mẫu: 2,1m = 21dm

Cách làm: displaystyle 2,1m = 2{1 over 10}m = 2m,,1dm = 21dm

Gợi ý đáp án:

displaystyle 2,1m = 2{1 over 10}m = 2m,,1dm = 21dm.

Vậy 2,1m = 21 dm

displaystyle 8,3m = 8,{3 over 10},m =8,{30 over 100}m = 8m;30cm =830cm

Vậy 8,3m = 830cm

displaystyle 5,27m = 5,{27 over 100},m = 5m;27cm = 527cm

Vậy 5,27m = 527cm

displaystyle 3,15m = 3,{15 over 100},m = 3m;15cm = 315cm

Vậy 3,15m = 315cm

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 5)

a) Viết phân số frac35 dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết frac35 thành những số thập phân nào?

Gợi ý đáp án:

a) dfrac35=dfrac3 times 25times 2= dfrac610

dfrac35 = dfrac3 times 205times 20= dfrac60100

b)dfrac610= 0,6; dfrac60100= 0,60

c) dfrac35 = 0,6 = 0,60= 0,600= 0,6000

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ VNExpress

VNExpress
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ soha.vn

soha.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ vov.vn

vov.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 rồi nhỉ? Nội dung Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 từ facebook.com

facebook.com
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38

Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
cách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
hướng dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 miễn phí

Scores: 5 (86 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn