Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 Toán 7 Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản Giải Toán lớp 7 trang 32, 33 – Tập 2 sách Cánh diều

Bạn đang tìm kiếm về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 hữu ích với bạn.

1. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 Toán 7 Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản Giải Toán lớp 7 trang 32, 33 – Tập 2 sách Cánh diều

Giải Toán 7 Bài 5: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập từ 1→5 trang 32, 33.

Giải SGK Toán 7 Bài 5 chương 5: Một số yếu tố thống kê và xác suất giúp các em tham khảo phương pháp giải toán, những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi ra lời giải. Giải bài tập Toán 7 tập 2 trang 32, 33 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Giải Toán 7 trang 32, 33 Cánh diều – Tập 2

Bài 1

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”;

b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1”.

Gợi ý đáp án

Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:

A = mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm.

Số phần tử của tập hợp A là 6.

a) Có ba kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” là: mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 5 chấm.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là dfrac36 = dfrac12.

b) Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1” là: mặt 1 chấm, mặt 5 chấm.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là dfrac26 = dfrac13.

Bài 2

Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 51, 52. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tìm số phần tử của tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”;

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1”;

c) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4”.

Gợi ý đáp án

Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ rút ra là: B = 1, 2, 3, …, 51, 52.

Số phần tử của B là 52.

a) Có chín kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số” là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là:dfrac9{52}

b) Có ba kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1” là: 1, 21, 41.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac3{52}

c) Ta có: 4 = 0 + 4 = 1 + 3 = 2 + 2

Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4” là: 4, 13, 22, 31, 40.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac5{52}

Bài 3

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tìm số phần tử của tập hợp D gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”;

b) “Số tự nhiên được viết ra là bội của 15”;

c) “Số tự nhiên được viết ra là ước của 120”.

Gợi ý đáp án

Tập hợp D gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là:

D = 10, 11, 12, …, 97, 98, 99

Số phần tử của D là 90

a) Có sáu kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên” là: 16, 25, 36, 49, 64, 81.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac6{90} = dfrac1{15}

b) Có sáu kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của 15” là: 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là:dfrac6{90} = dfrac1{15}

c) Có tám kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là ước của 120” là: 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac{8}{90} = dfrac445

Bài 4

Tổ I của lớp 7D có 5 học sinh nữ là: Ánh, Châu, Hương, Hoa, Ngân và 5 học sinh nam là: Bình, Dũng, Hùng, Huy, Việt. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong Tổ I của lớp 7D. Tìm số phần tử của tập hợp E gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”;

b) “Học sinh được chọn ra là học sinh nam”.

Gợi ý đáp án 

Tập hợp E gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là:

E = Ánh, Châu, Hương, Hoa, Ngân, Bình, Dũng, Hùng, Huy, Việt

Số phần tử của E là 10

a) Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ” là: Ánh, Châu, Hương, Hoa, Ngân.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là:dfrac5{10} = dfrac12

b) Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nam” là: Bình, Dũng, Hùng, Huy, Việt.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac5{10} = dfrac12

Bài 5

Một nhóm học sinh quốc tế gồm 9 học sinh đến từ các nước: Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập, Brasil, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Nam Phi; mỗi nước chỉ có đúng một học sinh. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm học sinh quốc tế trên. Tìm số phần tử của tập hợp G gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Á”;

b) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Âu”;

c) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Mỹ”;

d) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Phi”;

Gợi ý đáp án 

Tập hợp G gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra là:

G = học sinh đến từ Việt Nam, học sinh đến từ Ấn Độ, học sinh đến từ Ai Cập, học sinh đến từ Brasil, học sinh đến từ Canada, học sinh đến từ Tây Ban Nha, học sinh đến từ Đức, học sinh đến từ Pháp, học sinh đến từ Nam Phi

Số phần tử của G là 9

a) Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Á” là: học sinh đến từ Việt Nam, học sinh đến từ Ấn Độ.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac29

b) Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Âu” là: học sinh đến từ Tây Ban Nha, học sinh đến từ Đức, học sinh đến từ Pháp.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là:dfrac39 = dfrac13

c) Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Mỹ” là: học sinh đến từ Brasil, học sinh đến từ Canada.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac29

d) Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Phi” là: học sinh đến từ Ai Cập, học sinh đến từ Nam Phi.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: dfrac29

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777
Lượt xem: 67776777

2. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ VNExpress

VNExpress
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

3. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

4. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

5. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

6. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

7. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

8. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ soha.vn

soha.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

9. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

10. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

11. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

12. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

13. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ vov.vn

vov.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

14. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

15. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

16. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

17. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Nội dung Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

18. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ facebook.com

facebook.com
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

Câu hỏi về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
cách Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
hướng dẫn Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 miễn phí

Scores: 4.6 (109 votes)

Có thể bạn quan tâm  Phân Biệt Sinh Sản Vô Tính Và Tái Sinh Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể Bài tập Sinh học 11

Top 18+ Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Bạn đang tìm kiếm về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Để giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 7 chương 1 phần hình học.

Đề bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

» Bài tập trước: Bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng định nghĩa hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 82 Toán hình học 7 tập 1. Các em cũng có thể tham khảo thêm các bài tập tại chuyên mục giải Toán 7 của doctailieu.com.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999
Lượt xem: 69996999

2. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ VNExpress

VNExpress
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

3. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

4. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

5. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

6. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

7. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

8. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ soha.vn

soha.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

9. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

10. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

11. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

12. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

13. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ vov.vn

vov.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

14. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

15. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

16. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

17. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 rồi nhỉ? Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

18. Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 từ facebook.com

facebook.com
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

Câu hỏi về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2

Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
cách Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
hướng dẫn Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2
Giai Bai Tap Toan Lop 7 Hinh Hoc Chuong 1 Bai 2 miễn phí

Scores: 4.8 (72 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Ôn Tập Cuối Học Kì 1 Lớp 5 Tiết 2

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn