Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 Vật lý 8 Bài 2: Vận tốc Soạn lý 8 trang 8, 9, 10

Bạn đang tìm kiếm về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 hữu ích với bạn.

1. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 Vật lý 8 Bài 2: Vận tốc Soạn lý 8 trang 8, 9, 10

Vật lý 8 Bài 2: Vận tốc giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về vận tốc là gì, công thức tính vận tốc. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 8 chương I trang 8, 9, 10.

Việc giải bài tập Vật lí 8 bài 2 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bài C1 (trang 8 SGK Vật lí 8)

Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):

Bảng 2.1

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên học sinh Quãng đường chạy s(m) Thời gian chạy t(s) Xếp hạng Quãng đường chạy trong 1 giây
1 Nguyễn An 60 10
2 Trần Bình 60 9,5
3 Lê Văn Cao 60 11
4 Đào Việt Hùng 60 9
5 Phạm Việt 60 10,5

Làm thế nào dể biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghì kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột thứ 4.

Gợi ý đáp án:

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần căn cứ vào thời gian mà họ chạy hết 60m đó. Người nào có thời gian ít hơn thì người đó chạy nhanh hơn.

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên học sinh Quãng đường chạy s(m) Thời gian chạy t(s) Xếp hạng Quãng đường chạy trong 1 giây
1 Nguyễn An 60 10 3
2 Trần Bình 60 9,5 2
3 Lê Văn Cao 60 11 5
4 Đào Việt Hùng 60 9 1
5 Phạm Việt 60 10,5 4

Bài C2 (trang 8 SGK Vật lí 8)

Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên học sinh Quãng đường chạy s(m) Thời gian chạy t(s) Xếp hạng Quãng đường chạy trong 1 giây
1 Nguyễn An 60 10
2 Trần Bình 60 9,5
3 Lê Văn Cao 60 11
4 Đào Việt Hùng 60 9
5 Phạm Việt 60 10,5

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột thứ 5.

Gợi ý đáp án:

Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên học sinh Quãng đường chạy s(m) Thời gian chạy t(s) Xếp hạng Quãng đường chạy trong 1 giây
1 Nguyễn An 60 10 6,000 m/s
2 Trần Bình 60 9,5 6,316 m/s
3 Lê Văn Cao 60 11 5,454 m/s
4 Đào Việt Hùng 60 9 6,667 m/s
5 Phạm Việt 60 10,5 5,714 m/s

Bài C3 (trang 9 SGK Vật lí 8)

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng (câu C2), hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây.

Độ lớn của vận tốc cho biết sự (1) ……, (2) …… của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng (3) …… trong một (4) …… thời gian.

Gợi ý đáp án:

Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Bài C4 (trang 9 SGK Vật lí 8)

Tìm đơn vị vận tốc thích hợp để điền vào chỗ trống ở bảng 2.2:

Bảng 2.2

Đơn vị chiều dài m m km km cm
Đơn vị thời gian s phút h s s
Đơn vị vận tốc m/s

Gợi ý đáp án:

Đơn vị chiều dài m m km km cm
Đơn vị thời gian s phút h s s
Đơn vị vận tốc m/s m/ph km/h km/s cm/s

Bài C5 (trang 9 SGK Vật lí 8)

a) Vận tốc của một ô tô là 36 km/h, của một người đi xe đạp là 10,8 km/h của một tàu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì?

b) Trong 3 chuyển động trên, chuyến động nào nhanh nhất, chậm nhất?

Gợi ý đáp án:

a) – Vận tốc của một ô tô là 36 km/h cho biết trong một giờ, ô tô đi được 36km.

– Vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h cho biết trong một giờ, người đi xe đạp đi được l0.8km.

– Vận tốc cùa một xe lửa là l0m/s: trong một giây, xe lửa đi được l0m.

b) Để so sánh các chuyển động với nhau thì phải đối vận tốc của các chuyển động về cùng một đơn vị.

Vận tốc ô tô là:

v1 = 36 km/h = 36000/3600 = 10 m/s

Vận tốc của xe đạp là:

v2 = 10,8 km/h = 10800/3600 = 3 m/s

Vận tốc của xe lửa là 10m/s.

Vậy chuyến động của xe lửa là nhanh nhất, người đi xe đạp là chậm nhất.

Bài C6 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5 giờ đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s.

Gợi ý đáp án:

Vận tốc của tàu tính ra km/h là:

v = fracst= frac811,5 = 54 (km/h)

Đổi s = 81 km = 81000 m, t = 1,5 giờ = 1,5.3600 = 5400 s

Vận tốc của tàu tính ra m/s:

v = fracst= frac810005400 = 15 (m/s)

Bài C7 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km?

Gợi ý đáp án:

Ta có:

40 phút = 2/3 giờ

Quãng đường người đó đi được là:

s = v.t = 12.frac23 = 8 km

Đáp số: s = 8 km.

Bài C8 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Một người đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút.

Gợi ý đáp án:

Ta có: 30 phút = 0,5 giờ.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng đúng quãng đường mà người đó đã đi trong 30 phút.

Quãng đường người đó phải đi là:

s = v.t = 4.0,5 = 2 km.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555
Lượt xem: 55555555

2. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ VNExpress

VNExpress
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

3. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

4. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

5. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

6. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

7. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

8. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ soha.vn

soha.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

9. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

10. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

11. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

12. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

13. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ vov.vn

vov.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

14. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

15. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

16. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

17. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

18. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 từ facebook.com

facebook.com
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

Câu hỏi về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2

Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
cách Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
hướng dẫn Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 2 miễn phí

Scores: 5 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn