Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 Vật lý 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều Soạn Lý 8 trang 12, 13

Bạn đang tìm kiếm về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 hữu ích với bạn.

1. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 Vật lý 8 Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều Soạn Lý 8 trang 12, 13

Vật lý 8 Bài 3 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức chuyển động đều và chuyển động không đều. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 8 chương I trang 12, 13.

Việc giải bài tập Vật lí 8 bài 3 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bài C1 (trang 12 SGK Vật lí 8)

Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF như hình (3.1 SGK); Quan sát chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục bánh xe lăn được sau những khoảng thời gian 3 giây liên tiếp ta được kết quả ở bảng sau đây:

Tên quãng đường AB BC CD DE EF
Chiều dài quãng đường s(m) 0,05 0,15 0,25 0,3 0,3
Thời gian chuyển động t(s) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều, chuyển động không đều?

Gợi ý đáp án:

Bảng vận tốc:

Tên quãng đường AB BC CD DE EF
Chiều dài quãng đường s(m) 0,05 0,15 0,25 0,3 0,3
Thời gian chuyển động t(s) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Vận tốc trung bình (vtb = s/t) 0,017 0,05 0,083 0,1 0,1

– Chuyển động của bánh xe trên máng nghiêng AD là chuyển động không đều vì có vận tốc thay đổi theo thời gian.

– Chuyển động của bánh xe trên máng ngang DF là chuyển động đều vì độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian.

Lưu ý:

Chúng ta phải dựa vào độ lớn vận tốc để giải thích (đã học ở Định nghĩa trang 11 sgk Vật Lí 8). Nếu dựa vào quãng đường là sai.

Bài C2 (trang 12 SGK Vật lí 8)

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động đều, không đều?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang ổn định.

b) Chuyển động của ô tô khi khởi hành.

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Gợi ý đáp án:

a) là chuyển động đều.

(Giải thích: Vì khi quạt quay ổn định thì vận tốc của cánh quạt có độ lớn không đổi theo thời gian.)

b), c), d) là những chuyển động không đều.

(Giải thích: Vì khi khởi hành, xuống dốc hay vào ga thì vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian (theo thứ tự là tăng dần, tăng dần và giảm dần).)

Bài C3 (trang 12 SGK Vật lí 8)

Hãy tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi?

Gợi ý đáp án:

Vận tốc trung bình trên đoạn AB là:

v_1 = fracABt= frac0,053= 0,017

v_2 = fracCDt= frac0,253= 0,05

Vận tốc trung bình trên đoạn BC là:

v_2 = fracBCt= frac0,153= 0,05

Vận tốc trung bình trên đoạn CD là:

v_3 = fracCDt= frac0,253= 0,05

Như vậy, trục bánh xe chuyển động nhanh dần lên vì vận tốc trung bình tăng lên.

Bài C4 (trang 12 SGK Vật lí 8)

Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay không đều? Tại sao? Khi nói ô tô chạy Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào?

Gợi ý đáp án:

– Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều vì trong quá trình chuyển động, xe có thể chạy nhanh hay chậm tùy từng thời điểm khác nhau.

– Khi nói ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình của xe.

Bài C5 (trang 13 SGK Vật lí 8)

Một người đi xe đạp xuống một đoạn đường dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng dường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng dường nằm ngang và trên cà hai quãng đường.

Tóm tắt

Quãng đường dốc s1 = 120; t1 = 30s

Quãng đường nằm ngang s1 = 60; t1 = 24s

Hỏi vận tốc v1; v2; v?

Gợi ý đáp án:

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc là:

v_1= fracs_1t_1 = frac12030 = 4

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường ngang là:

v_2= fracs_2t_2 = frac6024 = 2, 5

Vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường là:

v_{tb} =dfrac {{s_1 + s_2} }{ {t_1 + t_2}} = dfrac{120 + 60 }{30 + 24} = 3,33m/s

Bài C6 (trang 13 SGK Vật lí 8)

Một đoàn tàu chuyển động 5 giờ với vận tốc trung bình 30km/h. Tính quãng đường đoàn tàu đi được.

Tóm tắt:

V = 30km/h; t = 5h

Hỏi S = ?

Gợi ý đáp án:

Quãng đường tàu đi được là:

s = v.t = 30.5 = 150 km

Bài C7 (trang 13 SGK Vật lí 8)

Xác định vận tốc trung bình của một học sinh khi chạy cự li 60 mét trong tiết thể dục theo đơn vị m/s và km/h.

Xác định vận tốc trung bình của một học sinh khi chạy cự li 60 mét trong tiết thể dục theo đơn vị m/s và km/h.

Gợi ý đáp án:

Ta phải dùng đồng hồ bấm giây để xác định thời gian chạy cự li 60 m của học sinh. Giả sư thời gian chạy khi đó là t (s).

Sử dụng công thức v = fracst để tính vận tốc của học sinh đó.

Nếu quãng đường s để đơn vị m, thời gian là giây (s) thì đơn vị của v là: m/s.

Sau đó đổi đơn vị đo từ m/s sang km/h. Ví dụ 1m/s = 3,6 km/h.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777
Lượt xem: 17771777

2. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ VNExpress

VNExpress
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

3. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

4. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

5. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

6. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

7. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

8. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ soha.vn

soha.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

9. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

10. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

11. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

12. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

13. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ vov.vn

vov.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

14. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

15. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

16. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

17. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

18. Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 từ facebook.com

facebook.com
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

Câu hỏi về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3

Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
cách Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
hướng dẫn Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3
Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trong Sách Bài Tập Bài 3 miễn phí

Scores: 4.3 (171 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn