Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu Giải Hoá học lớp 9 trang 133

Bạn đang tìm hiểu về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ hữu ích với bạn.

1. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu Giải Hoá học lớp 9 trang 133

Hoá 9 Bài 42 giúp các em học sinh lớp 9 luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 4 trang 133.

Việc giải Hóa 9 bài 42 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Câu 1

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4.

Gợi ý đáp án

Để viết công thức cấu tạo các chất ta nên xét xem chất đó thuộc loại nào, trong số các hidrocacbon đã học để viết công thức cấu tạo cho phù hợp.

a) C3H8 công thức tử giống CH4 (CnH2n+2) nên có công thức cấu tạo có 1 liên kết đơn: CH3 – CH2 – CH3.

b) C3H6 công thức phân tử giống C2H4 (CnH2n) nên công thức cấu tạo có 1 liên kết đôi CH2 = CH – CH3 và mạch vòng.

holder

c) C3H4 công thức phân tử giống C2H2 (CnH2n-2) nên có công thức cấu tạo có 1 liên kết ba: CH ≡C – CH3; 2 nối đôi: CH2 = C = CH2 và mạch vòng:

holder

Câu 2

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Gợi ý đáp án

Cho 2 khí vào bình có cùng thể tích, sau đó cho cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào 2 bình và lắc đều lên. Bình không làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4. Bình làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4

Câu 3

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau?

A. CH4

B. C2H2

C. C2H4

D. C6H6.

Gợi ý đáp án

Đáp án đúng: C. C2H4

nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

nBr = nx. Vậy hidrocacbon đó là C2H4

Câu 4

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Gợi ý đáp án

a) mA = 3g

mCO2 = 8,8 g

mH2O = 5,4 g

nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol

=> mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol

=> mH = 0,3 x 2 = 0,6 (g)

Khối lượng của C và H trong A là: 2,4 + 0,6 = 3 (g)

A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H

b) Công thức của A là CxHy ta có:

x : y = (mC : 12) : (mH : 1) = (2,4 : 12) : (0,6 : 1) = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Vì MA < 40 => 15n < 40 Nếu n = 1 không đảm bảo hóa trị C

Nếu n = 2 Công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu brom

d) Phản ứng của A với clo là:

C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl (đk: ánh sáng)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ VNExpress

VNExpress
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ rồi nhỉ? Nội dung Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ rồi nhỉ? Nội dung Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ soha.vn

soha.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ rồi nhỉ? Nội dung Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ rồi nhỉ? Nội dung Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ vov.vn

vov.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ rồi nhỉ? Nội dung Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ rồi nhỉ? Nội dung Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ từ facebook.com

facebook.com
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ

Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
cách Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
hướng dẫn Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ
Giải Hóa 9 Trang 133 Kiến Thức Cần Nhỏ miễn phí

Scores: 4.1 (57 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn