Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 2 Soạn Anh 9 trang 39

Bạn đang tìm hiểu về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 hữu ích với bạn.

1. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 2 Soạn Anh 9 trang 39

Soạn Anh lớp 9 Unit 9 Skills 2 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→4 trang 39 để chuẩn bị bài học English in the world trước khi đến lớp.

Giải bài tập Unit 9 lớp 9 Skills 2 được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi kỹ năng để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Skills 2 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

(Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ . Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.)

Audio script:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I’m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I’m bilingual. I’m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn’t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was traveling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English center and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I’ve learned a lot since I started. It’s not all fun, though – at the moment I’m studying for my first exam!

Gợi ý đáp án

1. E

2. A

3. B

4. D

Câu 2

2. Listen to the extracts again and answer the questions.

( Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. What did Speaker 1 do last summer?

(Người nói số 1 đã làm gì mùa hè năm ngoái?)

=> He went to Rome.

(Anh ấy đã đến Rome)

2. How can Speaker 2 speak Italian?

(Người thứ 2 có thể nói tiếng Ý như thế nào?)

=> She can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

(Cô ấy có thể nói một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng hơi lúng túng)

3. What was Speaker 3’s level of English in the past?

(Trong quá khứ trình độ tiếng Anh của người thứ 3 là gì?)

=> He used to be quite bad at English.

(Anh ấy đã từng khá kém tiếng Anh)

4. What did Speaker 3 do while travelling around England?

(Người thứ 3 làm gì trong khi đang đi du lịch ở nước Anh?)

=> He picked up enough words and phrases to get by.

(Anh ấy học lỏm đủ từ và các cụm từ để du lịch)

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

(Người thứ 4 nghĩ gì về việc học tiếng Anh của cô ấy?)

=> She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

(Cô ấy nghĩ cô ấy đã học được nhiều kể từ khi bắt đầu một khóa học tiếng Anh ở một trung tâm)

Câu 3

Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner.

(Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày vfa đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học)

Gợi ý đáp án

What I use English for Explanation
1. study (học) English is a mandatory subject in my school (Tiếng anh là một môn học bắt buộc ở trường tôi)
2. English club (câu lạc bộ tiếng anh) I take part in an English club once a week (Tôi tham gia vào 1 clb Tiếng Anh một tuần 1 lần)
3. communication (giao tiếp) I talk to my friends and my teacher in English (tôi nói chuyện với bạn bè và thầy cô bằng tiếng anh)

Câu 4

4.a Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life.

(Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

4.b Swap your writing with a partner and review each other’s drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class.

(Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.)

Gợi ý đáp án

Hướng dẫn giải:

I use English for different purposes in my everyday life. Firstly, English helps me communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English to chat with them about many things. Secondly, English helps me get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all sources of information with my English. Finally, English is useful when I want to go abroad to study. A lot of schools and universities in different countries which provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to get an IELTS score of 6.5 so that next year I can go to Australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ VNExpress

VNExpress
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ soha.vn

soha.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ vov.vn

vov.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 từ facebook.com

facebook.com
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2

Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
cách Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
hướng dẫn Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2
Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 Skills 2 miễn phí

Scores: 4.5 (144 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn