Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức Giải Toán 8 Bài 3: Rút gọn phân thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 39, 40)

Bạn đang tìm kiếm về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức hữu ích với bạn.

1. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức Giải Toán 8 Bài 3: Rút gọn phân thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 39, 40)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 39, 40 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Rút gọn phân thức. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương 2 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Lý thuyết bài 2: Rút gọn phân thức

1.Khái niệm

Rút gọn phân thức là cách biến đối làm cho phân thức đó đơn giản hơn so với dạng ban đầu

2. Qui tắc

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải:

  • Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung
  • Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau

Giải bài tập Toán 8 trang 39, 40 tập 1

Bài 7 (trang 39 SGK Toán 8 Tập 1)

Rút gọn phân thức:

a) dfrac6x^{2y^2}8xy^5

c) dfrac{2x^2 + 2x}x + 1

b) dfrac{10xy^2(x + y)}15xy(x + y)^3

d) dfrac{x^2- xy - x + y}{x^2 + xy - x - y}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac6x^{2y^2}8xy^5= dfrac{3x.2xy^2}4y^{3.2xy^2}= dfrac3x4y^3 (rút gọn cho nhân tử chung 2xy^2)

b) dfrac{10xy^2(x + y)}15xy(x + y)^3 = dfrac2y.5xy(x + y){3(x + y)^2.5xy(x + y)}= dfrac2y{3(x + y)^2} (rút gọn cho nhân tử chung 5xy(x + y))

c) dfrac{2x^2 + 2x}x + 1= dfrac2x(x + 1)x + 1 = 2x (rút gọn cho nhân tử chung x+1)

d) dfrac{x^2- xy - x + y}{x^2 + xy - x - y}

= dfracx(x - y)- (x - y)x(x + y)- (x + y)

= dfrac(x - y)(x - 1)(x + y)(x - 1)

= dfracx - yx + y (rút gọn cho nhân tử chung x-1)

Bài 8 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1)

Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

a) dfrac3xy9y= dfracx3

c) dfrac3xy + 39y + 9= dfracx + 13 + 3 = dfracx + 16

b) dfrac3xy + 39y + 3= dfracx3

d) dfrac3xy + 3x9y + 9= dfracx3

Gợi ý đáp án:

a) dfrac3xy9y= dfracx.3y3.3y= dfracx3, đúng vì đã rút gọn cả tử cả mẫu của vế trái cho 3y.

b) Ta có: dfrac3xy + 39y + 3 = dfrac{3(xy + 1)}{3(3y + 1)}

Xét theo đề bài dfrac3xy + 39y + 3= dfracx3

Mẫu của vế phải là 3 chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho 3y + 1 vì 9y + 3 = 3(3y + 1)

Nhưng tử của vế trái không có nhân tử 3y + 1. Nên phép rút gọn này sai.

c) Sai, vì:

dfrac3xy + 39y + 9 = dfrac{3left( {xy + 1 right)}}{9left( {y + 1 right)}} ne dfracx + 13 + 3 = dfracx + 16

d) dfrac3xy + 3x9y + 9 = dfrac{3x(y + 1)}{9(y + 1)} = dfracx3

Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là 3(y + 1).

Bài 9 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) dfrac{36(x - 2)^3}32 - 16x

b) dfrac{x^2- xy}{5y^2 - 5xy}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{36(x - 2)^3}32 - 16x = dfrac{36(x - 2)^3}16(2 - x)

= dfrac{36(x - 2)^3}-16(x - 2)= dfrac-9(x-2)^2.4(x - 2)4.4(x - 2)= dfrac{-9(x - 2)^2}4

b) dfrac{x^2- xy}{5y^2 - 5xy} = dfracx(x - y)5y(y - x)

= dfrac-x(y - x)5y(y - x)= dfrac-x5y

Bài 10 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Đố em rút gọn được phân thức:

dfracx^{7+ x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2-1}

Gợi ý đáp án:

dfracx^{7+ x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2-1}

= dfrac{left( {{x^7 + x^6} right) + left( {x^5 + x^4} right) + left( {x^3 + x^2} right) + left( x + 1 right)}}{left( {x - 1 right)left( x + 1 right)}}

= dfrac{{x^6(x + 1) + x^4(x + 1) + x^2(x + 1) + (x + 1)}}{(x - 1)(x + 1)}

= dfrac{(x+1)(x^6+x^4+x^2+1)}(x-1)(x+1)

= dfrac{x^6+x^4+x^2+1}x-1

Giải bài tập Toán 8 trang 40 tập 1: Luyện tập

Bài 11 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1)

Rút gọn phân thức:

a) dfrac{12{x^3y^2}}{18x{y^5}}

b) dfrac{15x{{left( {x + 5 right)}^3}}}{{20x^2left( x + 5 right)}}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{12{x^3y^2}}{18x{y^5}} = dfrac{{2x^2.6xy^2}}{3{y^3.6xy^2}} = dfrac{{2x^2}}{3y^3} (rút gọn cho nhân tử chung 6xy^2)

b) dfrac{15x{{left( {x + 5 right)}^3}}}{{20x^2left( x + 5 right)}} = dfrac{{3{{left( x + 5 right)}^2}.5xleft( x + 5 right)}}{{4x.5xleft( x + 5 right)}} = dfrac{{3{{left( x + 5 right)}^2}}}{4x} (rút gọn cho nhân tử chung 5xleft( x + 5 right))

Bài 12 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a) dfrac{{3x^2 - 12x + 12}}{{x^4 - 8x}}

b) dfrac{{7x^2 + 14x + 7}}{{3x^2 + 3x}}

Gợi ý đáp án:

a)

eqalign{
& {{3x^2 - 12x + 12} over {x^4 - 8x}} = {{3left( {x^2 - 4x + 4} right)} over {xleft( {x^3 - 8} right)}} cr
& = {{3left( {x^2 - 2.x.2 + 2^2} right)} over {xleft( {x^3 - 2^3} right)}} cr
& = {3{{left( {x - 2 right)}^2}} over xleft( {x - 2 right)left( {x^2 + 2x + 4} right)}} cr
& = {3left( {x - 2 right)} over {xleft( {x^2 + 2x + 4} right)}} cr}

b)

eqalign{
& {{7x^2 + 14x + 7} over {3x^2 + 3x}} = {{7left( {x^2 + 2x + 1} right)} over {3xleft( x + 1 right)}} cr
& = {{7{{left( x + 1 right)}^2}} over {3xleft( x + 1 right)}} = {{7left( x + 1 right)} over 3x} cr}

(rút gọn cho nhân tử chung là x+1)

Bài 13 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) dfrac{45xleft( {3 - x right)}}{15x{{left( {x - 3 right)}^3}}}

b) dfrac{{y^2 - x^2}}{{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}}

Gợi ý đáp án:

a)

eqalign{
& {45xleft( {3 - x right)} over 15x{{left( {x - 3 right)}^3}}} = {3.15xleft( {3 - x right)} over 15x{{left( {x - 3 right)}^3}}} cr
& = {3left( {3 - x right)} over {{left( {x - 3 right)}^3}}} = { - 3left( {x - 3 right)} over {{left( {x - 3 right)}^3}}}cr& = { - 3.left( {x - 3 right)} over {{left( {x - 3 right)}^2}.(x-3)}}cr& = { - 3 over {{left( {x - 3 right)}^2}}} cr}

b)

eqalign{
& {{y^2 - x^2} over {x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}} cr
& = {left( {y + x right)left( y - x right)} over {{{left( x - y right)}^3}}} cr
& = {{ - left( x + y right)left( x - y right)} over {{{left( x - y right)}^3}}} ,text(do,,y-x=-(x-y))cr
& = {{ - left( x + y right)} over {{{left( x - y right)}^2}}} cr}

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

2. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ VNExpress

VNExpress
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

3. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

4. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

5. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

6. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

7. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

8. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ soha.vn

soha.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

9. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

10. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

11. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

12. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

13. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ vov.vn

vov.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

14. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

15. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

16. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

17. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

18. Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức từ facebook.com

facebook.com
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

Câu hỏi về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức

Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
cách Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
hướng dẫn Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức
Giải Toán 8 Bài 3 Rút Gọn Phân Thức miễn phí

Scores: 4.6 (96 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn