Top 18+ Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Bạn đang tìm kiếm về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] – Toán lớp 6 tập 1 – Chương II. Số Nguyên.

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 3 trang 87 theo nội dung bài “Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên” sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Tìm số nguyên x, biết:

a) (– 3) . x = 36;

b) (– 100) : (x + 5) = – 5.

Giải

a) (– 3) . x = 36

x = 36 : (– 3)

x = – (36 : 3)

x = – 12.

Vậy x = – 12.

b) (– 100) : (x + 5) = – 5

x + 5 = (– 100) : (– 5)

x + 5 = 100 : 5

x + 5 = 20

x       = 20 – 5

x       = 15.

Vậy x = 15.

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 3 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555
Lượt xem: 75557555

2. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ VNExpress

VNExpress
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

3. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

4. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

5. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

6. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

7. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

8. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ soha.vn

soha.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

9. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

10. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

11. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

12. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

13. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ vov.vn

vov.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

14. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

15. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

16. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

17. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

18. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ facebook.com

facebook.com
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

Câu hỏi về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
cách Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
hướng dẫn Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 miễn phí

Scores: 4.2 (182 votes)

Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 Toán 6 Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết Giải Toán lớp 6 trang 34 – Tập 1 Sách Cánh diều

Bạn đang tìm kiếm về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 hữu ích với bạn.

1. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 Toán 6 Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết Giải Toán lớp 6 trang 34 – Tập 1 Sách Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Quan hệ chia hết tính chất chia hết sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 34 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 7: Quan hệ chia hết tính chất chia hết. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán 6 Cánh Diều Quan hệ chia hết

1. Khái niệm về chia hết

Luyện tập vận dụng 1

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

Đáp án

Ví dụ: ngày 21 tháng 7

Một ước của 21 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28

2. Cách tìm bội và ước của một số

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 31

a) Thực hiện các phép tính: 9 . 10; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6

b) Hãy chỉ ra bảy bội của 9

Đáp án

a) 9 . 0 = 0; 9 . 1 = 9; 9 . 2 = 18; 9 . 3 = 27; 9 . 4 = 36; 9 . 5 = 45; 9 . 6 = 54

b) Bảy bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 31

a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Đáp án

a) Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 31

a) Tìm số thích hợp ở dấu ?:

8 : 1 = ?; 8 : 5 = ? (dư ?);

8 : 2 = ?; 8 : 6 = ? (dư ?);

8 : 3 = ? (dư ?); 8 : 7 = ? (dư ?);

8 : 4 = ?; 8 : 8 = ?

b) Hãy chỉ ra các ước của 8

Đáp án

a) 8 : 1 = 8; 8 : 5 = 1 (dư 3);

8 : 2 = 4; 8 : 6 = 1 (dư 2);

8 : 3 = 2 (dư 2); 8 : 7 = 7 (dư 1);

8 : 4 = 2; 8 : 8 = 1

b) Các ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 32

Tìm các ước của 25

Đáp án: Các ước của 25 là: 1; 5; 25

Giải Toán 6 Cánh Diều Tính chất chia hết

1. Tính chất chia hêt của một tổng

Hoạt động 4 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a + b) cho m
5 95 55 (95 + 55) : 5 = 30
6 ? ? (? + ?) : 6 = ?
9 ? ? (?+ ? ) : 9 = ?

Đáp án

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a + b) cho m
5 95 55 (95 + 55) : 5 = 30
6 78 54 (78 + 54) : 6 = 22
9 45 108 (45 + 108 ) : 9 = 17

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 32

Không tính tổng, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5

Đáp án

A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5 vì các số hạng của tổng đều chia hết cho 5

2. Tính chất chia hết của một hiệu

Hoạt động 5 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a – b) cho m
7 49 21 (49 – 21) : 7 = 4
8 ? ? (? – ?) : 8 = ?
11 ? ? (? – ?) : 11 = ?

Đáp án

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a – b) cho m
7 49 21 (49 – 21) : 7 = 4
8 48 16 (48 – 16) : 8 = 4
11 55 22 (55 – 22) : 11 = 3

3. Tính chất chia hết của một tích

Hoạt động 6 Toán lớp 6 trang 33

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết cho m Số b tùy ý Thực hiện phép chia (a . b) cho m
9 36 2 (36 . 2) : 9 = 8
10 ? ? (? . ?) : 10 = ?
15 ? ? (? . ?) : 15 = ?

Đáp án

m Số a chia hết cho m Số b tùy ý Thực hiện phép chia (a . b) cho m
9 36 2 (36 . 2) : 9 = 8
10 50 7 (50 . 7) : 10 = 35
15 75 3 (75 . 3) : 15 = 15

Luyện tập vận dụng 6 Toán lớp 6 trang 33

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 – 54 . 13 chia hết cho 6

Đáp án

Vì 36 chia hết cho 6 nên tích (36 . 1 234) chia hết cho 6

24 chia hết cho 6 nên tích (2 917 . 24) chia hết cho 6

54 chia hết cho 6 nên tích (54 . 13) chia hết cho 6

=> A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 – 54 . 13 chia hết cho 6

Giải Toán 6 trang 34 phần Bài tập

Bài 1 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Chỉ ra bốn bội của số m, biết:

a) m = 15

; b) m = 30;

c) m = 100.

Gợi ý đáp án:

a) m = 15;

Bốn bội của 15 là: 0, 15, 30, 45

b) m = 30;

Bốn bội của 30 là: 30; 60; 90; 150

c) m = 100.

Bốn bội của 100 là: 400; 500; 700; 800

Bài 2 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm tất cả các ước của số n, biết:

a) n = 13;

b) n = 20;

c) n = 26.

Gợi ý đáp án:

Tất cả các ước của số n là:

a) n = 13;

Các ước của 13 là: 1; 13

b) n = 20;

Các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

c) n = 26.

Các ước của 26 là: 1; 2; 13; 26

Bài 3 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40

Gợi ý đáp án:

Các bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; ….

Vậy số tự nhiên x là 27 hoặc 36

Bài 4 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Đội Sao đỏ của trường có 24 bạn. Cộ phụ trách muốn chia đội thành các nhóm đều nhau để kiểm tra vệ sinh lớp học, mỗi nhóm có ít nhất 2 bạn. Em hãy chia giúp cô giáo bằng cách có thể.

Gợi ý đáp án:

Theo bài ra ta có: Các ước của 24 là: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Vậy cô có thể chia đội thành:

  • 12 nhóm mỗi nhóm có 2 bạn;
  • 8 nhóm mõi nhóm có 3 bạn;
  • 6 nhóm mỗi nhóm có 4 bạn;
  • 4 nhóm mỗi nhóm có 6 bạn;
  • 3 nhóm mỗi nhóm có 8 bạn

Bài 5 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Hãy tìm đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D:

a) Nếu m 4 và n 4 thì m + n chia hết cho:

A. 16

B. 12

C. 8

D. 4

b) Nếu m 6 và n 2 thì m + n chia hết cho

A. 6

B. 4

C. 3

D. 2

Gợi ý đáp án:

a) Đáp án D

b) Đáp án D

Bài 6 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Chỉ ra ba số tự nhiên m, n, p thỏa mãn các điều kiện sau: m không chia hết cho p và n không chia hết cho p nhưng m + n chia hết cho p

Gợi ý đáp án:

Ví dụ các số: 3; 5; 2

3 không chia hết cho 2 và 5 không chia hết cho 2 nhưng 3 + 5 = 8 chia hết cho 2

Ví dụ các số 7 ; 9; 4

7 không chia hết cho 4 và 9 không chia hết cho 4 nhưng 7 + 9 = 16 chia hết cho 4

Bài 7 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Cho a và b là hai số tự nhiên. Giải thích tại sao nếu (a + b) m và a m thì b m

Gợi ý đáp án:

(a + b) m => a + b = mk

a m => a = mk1

=> mk1 + b = mk => b = m.(k – k1)

=> b m

Bài 8 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một cửa hàng có hai loại khay nướng bánh. Loại khay thứ nhất chứa 3 chiếc bánh. Loại khay thứ hai chứa 6 chiếc bánh. Sau một số lần nướng bằng cả hai loại khay trên, người bán hàng đếm được số bánh làm ra 125 chiếc. Hỏi người bán hàng đã đếm hay sai số bánh làm được? Biết rằng mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh

Gợi ý đáp án:

Theo bài ra ta có 6 3 mà mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh nên tổng số bánh đếm được phải chia hết cho 3.

Mà 125 không chia hết cho 3 => người bán hàng đã đếm sai số bánh

Bài 9 (trang 34 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một đoàn khách du lịch đi tham quan chợ nổi Cái Rằng ở thành phố Cần Thơ bằng thuyền, mỗi thuyền chở 5 khách du lịch. Sau đó một số khách trong đoàn rời địa điểm tham quan trước bằng thuyền to hơn, mỗi thuyền chở 10 khách du lịch. Hướng dẫn viên kiểm đếm số khách du lịch còn lại là 21 người. Hỏi kết quả kiểm đếm trên là đúng hay sai.

Gợi ý đáp án:

Ban đầu mỗi thuyền chở 5 khách du lịch => Tổng số khách phải chia hết cho 5

Một số khách rời đi bằng thuyền chở 10 khách du lịch => Số khách rời đi chia hết cho 10 và cũng chia hết cho 5

=> Số khách còn lại cũng phải chia hết cho 5 (theo tính chất chia hết của một hiệu)

Mà 21 không chia hết cho 5

=> Kết quả kiểm đếm là sai.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666
Lượt xem: 16661666

2. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ VNExpress

VNExpress
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Nội dung Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

3. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

4. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

5. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Nội dung Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

6. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

7. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

8. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ soha.vn

soha.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Nội dung Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

9. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

10. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

11. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Nội dung Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

12. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

13. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ vov.vn

vov.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

14. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Nội dung Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

15. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

16. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

17. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 rồi nhỉ? Nội dung Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

18. Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 từ facebook.com

facebook.com
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

Câu hỏi về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1

Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
cách Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
hướng dẫn Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1
Giải Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa Tập 1 miễn phí

Scores: 4.8 (194 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn