Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 (sách Chân trời sáng tạo) Phiếu bài tập Toán lớp 1 – Tuần 24

Bạn đang tìm hiểu về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo hữu ích với bạn.

1. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 (sách Chân trời sáng tạo) Phiếu bài tập Toán lớp 1 – Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 Tuần 24 sách Chân trời sáng tạo, giúp các em tham khảo, củng cố kiến thức đã học trong tuần, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho tuần tiếp theo.

Qua đó, các em sẽ nắm được cách giải các dạng toán đã được học, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa kỳ và cuối năm lớp 1 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm Phiếu bài tập cuối tuần sách Cánh diều. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: Làm theo mẫu:

Bài 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 11, 12, …., ….., 15, 16, 17, 18, ….., …..

b) 35, …., ….., ……, 39, 40, ….., 42, 43

c) 100, …., ….., 97, 96, ….., ……, ……

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

13 …. 23 36 …. 47 54 … 50 + 4
22 …. 11 75 – 5 ….. 70 54 ….. 49

Bài 4: Sắp xếp các số 74, 19, 5, 39, 40 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

b) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

c) 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93

Bài 3:

13 < 23 36 < 47 54 = 50 + 4
22 > 11 75 – 5 = 70 54 > 49

Bài 4:

Sắp xếp: 5, 19, 39, 40, 74

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 23

Bài 1: Điền số tròn chục thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2: Viết vào chỗ chấm:

20 = ………….. 3 chục = …………..
50 = ………….. 7 chục = …………..
100 = …………. 8 chục = …………..

Bài 3: Viết các số tròn chục bé hơn 45.

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10, 20, 30, …., …..

b) …., ……, ……, 60, 70

c) 50, ….., ….., 80, 90, …….

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

20 = 2 chục 3 chục = 30
50 = 5 chục 7 chục = 70
100 = 10 chục 8 chục = 80

Bài 3: Các số tròn chục bé hơn 45 là 10, 20, 30, 40.

Bài 4:

a) 10, 20, 30, 40, 50

b) 30, 40, 50, 60, 70

c) 50, 60, 70, 80, 90, 100

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Viết các số còn thiếu vào chỗ trống:

Bài 1

Bài 2: Viết vào chỗ chấm:

20 = …………. 3 chục = ………..
50 = …………. 7 chục = ………..
100 = ………… 4 chục = ……….

Bài 3: Tính nhẩm:

30 + 60 = 70 – 40 = 10 + 50 =
40 – 20 = 90 – 60 + 20 = 10 + 70 – 40 =

Bài 4: Tìm số tam giác có trong hình vẽ dưới đây:

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

20 = 2 chục 3 chục = 30
50 = 5 chục 7 chục = 70
100 = 10 chục 4 chục = 40

Bài 3:

30 + 60 = 90 70 – 40 = 30 10 + 50 = 60
40 – 20 = 20 90 – 60 + 20 = 50 10 + 70 – 40 = 40

Bài 4:

Có 8 tam giác trong hình vẽ.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 21

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

11 + 2 = …. 13 – 3 = …. 14 + 4 = …..
15 – 3 = …. 16 + 1 = ….. 17 – 7 = …..

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

11 …. 13 16 …. 8 15 – 2 …. 13
11 + 2 …. 15 – 3 16 – 0 … 14 + 1 16 – 5 …. 10 + 1

Bài 3: Viết số vào chỗ trống:

Bài 3

Bài 4: Vẽ kim giờ phù hợp với mỗi đồng hồ:

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

11 + 2 = 13 13 – 3 = 10 14 + 4 = 18
15 – 3 = 12 16 + 1 = 17 17 – 7 = 10

Bài 2:

11 < 13 16 > 8 15 – 2 = 13
11 + 2 > 15 – 3 16 – 0 > 14 + 1 16 – 5 = 10 + 1

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1: Tính:

10 + 7 12 – 2 10 + 5 18 – 8
12 + 3 18 – 5 11 + 6 19 – 7

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

11 + 2 …. 15 18 – 8 …. 9 13 + 1 … 14

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

15 + 3 = …. 15 – 2 = ….. 16 + 1 = …..
19 – 9 = …. 15 – 5 = …. 14 + 4 – 8 = …..

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 20

Bài 1:

10 + 7 = 17 12 – 2 = 10 10 + 5 = 15 18 – 8 = 10
12 + 3 = 15 18 – 5 = 13 11 + 6 = 17 19 – 7 = 12

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

11 + 2 < 15 18 – 8 > 9 13 + 1 = 14

Bài 4:

15 + 3 = 18 15 – 2 = 13 16 + 1 = 17
19 – 9 = 10 15 – 5 = 10 14 + 4 – 8 = 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444
Lượt xem: 44444444

2. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ VNExpress

VNExpress
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

3. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

4. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

5. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

6. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

7. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

8. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ soha.vn

soha.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

9. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

10. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

11. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

12. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

13. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ vov.vn

vov.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

14. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

15. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

16. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

17. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

18. Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo từ facebook.com

facebook.com
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4444

Câu hỏi về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
cách Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
hướng dẫn Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo
Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo miễn phí

Scores: 4.9 (194 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn