Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Bạn đang tìm kiếm về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm hữu ích với bạn.

1. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Chuyên đề ngữ pháp môn Tiếng Anh lớp 7

Mời các em vào tham khảo Chuyên đề ngữ pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 do LADIGI.VN sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị tốt nhất cho những năm học tiếp theo nói chung và cho kì thi học sinh giỏi nói riêng. Sau đây mời các em vào tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7 có đáp án

a. Chuyên đề 1: tenses

I/ THE PAST SIMPLE TENSE

(+) S + V (past tense)+

(-) S + didnt + V (bare inf) +.. (?) Did + S + V (bare inf) +..?

WH – + did + S + V (bare inf) +?

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả:

a/ Hành động đã bắt đầu và đã kết thúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Ex: Tom went to Paris last summer.

I left this city two years ago.

Cách dùng này được dùng với các trạng từ hoặc cụm từ chỉ thời gian quá khứ:

Last week/ month/ year; ago; yesterday; in + năm đã qua

b/ Hành động đã xảy ra suốt một quãng thời gian trong quá khứ, nhưng nay đã hoàn toàn chấm dứt.

Ex: He worked in that bank for four years. (Anh ấy đã làm việc ở ngân hàng đó 4 năm) Hiện nay anh ấy đã không làm việc ở đấy nữa.

c/ Hành động được lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên ở quá khứ.

Ex: When I was young, I often went fishing.

d/ Một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ.

Ex: She drove into the car- park, got out of the car, locked the door, and walked toward the teacher.

II/ THE FUTURE SIMPLE TENSE. (Tương lai đơn)

S + Will/ Shall + V (bare inf) +

Thì tương lai đơn thường được dùng để:

a/ Diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc một hành đốngẽ xảy ra trong một quãng thời gian dài ở tương lai.

Ex: The international conference will open next year.

I will be at hight school next year.

b/ Diễn đạt ý kiến, sự chắc chắn, sự dự đoán của người nói về một điều gì đó trong tương lai.

Ex: Im sure he will come back soon.

Tom wont pass the examination. He hasnt worked hard enough for it.

c/ Đưa ra một lời hứa, lời đe doạ.

Ex: Ill call you tomorrow.

Ill hit you if you do that again.

d/ Đưa ra quyết định ngay tức thì, khi ta quyết định hoăc đồng ý làm điều gì đó ngay lúc đang nói.

Ex: Sit down, please! Ill make you a cup of coffee.

e/ Đưa ra lời yêu cầu, lời đề nghị, và lời mời.

Ex: Will you open the door ? (request)

Ill peel the potatoes. (offer)

Will you come to lunch? (invitation)

– Các trạng từ thường được dùng: Someday, tomorrow, next week/ month, Soon,

– III/ NEAR FUTURE TENSE (Tương lai gần)

1. Be going to: (sắp, sẽ, dự định)

S + be + going to + V (bare- inf.)

Be going to được dùng để:

a/ Diễn đạt một dự định sẽ được thực hiện trong tương lai gần hoặc một quyết định sẵn có.

Ex: We are going to see her off at the station at seven.

He is going to be a dentist when he grows up.

b/ Dự đoán tương lai dựa trên tình hướng hiện tại- nói rằng chúng ta nghĩ điều gì sẽ xảy ra dựa vào những gì chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy ở hiện tại.

Ex: How pale that girl is! Im sure she is going to faint.

Look at the black cloud! Its going to rain.

+ Lưu ý: – Be going to thường không được dùng với động từ go và come. Trong trường hợp này chúng ta nên dùng thì HTTD để diễn tả dự định tương lai.

Ex: Were going to the movie tonight.

My brother is coming to see me on the weekend.

– Will và Be going to đều được dùng để diễn tả hành động hoặc quyết định tương lai, nhưng:

+ Will được dùng khi chúng ta quyết định sẽ lam một việc gì đó ngay lúc đang nói (ý định không được trù tính trước).

Ex: Im going out. Im going to post these letter.

– Will và Be going to đều được dùng để dự đoán tương lai, nhưng:

+ Will được dùng khi chúng ta đưa ra lời dự đoán dựa vào quan điểm hoặc kinh nghiệm.

Ex: One day people will travel to Mars.

+ Be going to được dùng khi chúng ta đưa ra lời dự đoán dựa vào tình huống hiện tại.

Ex: There isnt a cloud in the sky. Its going to be a lovely day.

b. Chuyên đề 2: modalverbs

Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau:

1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau.

They can speak French and English.

2. Không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại.

He can use our phone.

3. Chỉ có nhiều nhất là 2 thì: Thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn.

She can cook meals.

She could cook meals when she was twelve.

Trong những trường hợp khác ta sử dụng những động từ tương đương.

CAN – COULD

Động từ khuyết thiếu CAN

CAN là một động từ khuyết thiếu, nó chỉ có 2 thì Hiện tại và Quá khứ đơn. Những hình thức khác ta dùng động từ tương đương be able to. CAN cũng có thể được dùng như một trợ động từ.

1. CAN và COULD có nghĩa là có thể, diễn tả một khả năng (ability).

Can you swim?

She could ride a bicycle when she was five years old.

2. Trong văn nói (colloquial speech), CAN được dùng thay cho MAY để diễn tả một sự cho phép (permission) và thể phủ định CANNOT được dùng để diễn tả một sự cấm đoán (prohibition).

In London buses you can smoke on the upper deck, but you cant smoke downstairs.

3. CAN cũng diễn tả một điều có thể xảy đến (possibility). Trong câu hỏi và câu cảm thán CAN có nghĩa là Is it possible? Can it be true?

It surely cant be four oclock already!

4. CANNOT được dùng để diễn tả một điều khó có thể xảy ra (virtual impossibility).

He cant have missed the way. I explained the route carefully.

5. Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception) CAN cho một ý nghĩa tương đương với thì Tiếp diễn (Continuous Tense).

Listen! I think I can hear the sound of the sea. (không dùng I am hearing)

1. COULD là thì quá khứ đơn của CAN.

She could swim when she was five.

2. COULD còn được dùng trong câu điều kiện.

If you tried, you could do that work.

3. Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN.

Can you change a 20-dollar note for me, please?

Could you tell me the right time, please?

4. COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.

His story could be true, but I hardly think it is.

I could do the job today, but Id rather put it off until tomorrow.

5. COULD – WAS/WERE ABLE TO

a) Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD được dùng thường hơn WAS/ WERE ABLE TO.

He hurt his foot, and he couldnt play in the match.

The door was locked, and I couldnt open it.

b) Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WAS/ WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD.

I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends.

MAY – MIGHT

1. MAY và dạng quá khứ MIGHT diễn tả sự xin phép, cho phép (permission).

May I take this book? – Yes, you may.

She asked if she might go to the party.

2. MAY/ MIGHT dựng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra.

It may rain.

He admitted that the news might be true.

3. Dùng trong câu cảm thán MAY/ MIGHT diễn tả một lời cầu chúc.

May all your dreams come true!

Trong cách dùng này có thể xem MAY như Subjunctive.

4. MAY/ MIGHT dùng trong mệnh đề theo sau các động từ hope (hy vọng) và trust (tin tưởng).

I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction.

He trust (hoped) that we might find the plan to our satisfaction.

5. MAY/ MIGHT dùng thay cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (adverb clauses of concession).

He may be poor, but he is honest. (Though he is poor)

Try as he may, he will not pass the examination. (Though he tries hard)

Try as he might, he could not pass the examination. (Though he tried hard)

6. MAY/ MIGHT thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverb clauses of purpose). Trong trường hợp này người ta còng thường dùng CAN/COULD để thay cho MAY/ MIGHT.

She was studying so that she might read English books.

7. MIGHT (không dùng MAY) đôi khi được dùng trong câu để diễn tả một lời trách mắng có tính hờn dỗi (petulant reproach).

You might listen when I am talking to you.

(Làm ơn ráng mà lắng nghe tôi nói.)

You might try to be a little more helpful.

(Làm ơn ráng mà tỏ ra có ích một chút.)

8. Trong trường hợp cần thiết người ta dùng be allowed to, permit tùy theo ý nghĩa cần diễn tả để thay cho MAY và MIGHT.

I shall be allowed to go to the party.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ VNExpress

VNExpress
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm rồi nhỉ? Nội dung Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm rồi nhỉ? Nội dung Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ soha.vn

soha.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm rồi nhỉ? Nội dung Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm rồi nhỉ? Nội dung Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ vov.vn

vov.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ afamily.vn

afamily.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm rồi nhỉ? Nội dung Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ coccoc.com

coccoc.com
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm rồi nhỉ? Nội dung Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm từ facebook.com

facebook.com
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm

Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
cách Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
hướng dẫn Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm
Giáo Án Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Anh 7 Thí Điểm miễn phí

Scores: 5 (123 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn