Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán lớp 5 Tổng hợp chuyên đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Bạn đang tìm kiếm về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 hữu ích với bạn.

1. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán lớp 5 Tổng hợp chuyên đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán lớp 5 là tài liệu tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5. Với tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo định hướng ôn luyện và củng cố kiến thức cho các em học sinh một cách tốt nhất giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 5.

Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán lớp 5 được biên soạn chi tiết theo từng bài học, từng chủ đề. Mỗi dạng toán đều có các bài tập mẫu đi kèm nhằm giúp các em học sinh ôn tập và làm quen với các dạng toán nâng cao lớp 5. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo tài liệu.

170 bài toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

500 bài Toán nâng cao lớp 5

Giáo án trọn bộ các môn học lớp 5

Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán lớp 5

BÀI 1. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP .

I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY:

– HS nắm được dạng toán và các bước giải dạng toán này.

– Làm được một số bài tập nâng cao.

– Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

– Câu hỏi và bài tập thuộc dạng vừa học.

– Các kiến thức có liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1/ Ổn định tổ chức lớp.

2/ Kiểm tra bài cũ.

Gọi học sinh làm bài tập về nhà giờ trước, GV sửa chữa.

3/ Giảng bài mới.

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

* Kiến thức cần nhớ:

– Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy.

– Chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích ấy.

– Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 9 có chữ số tận cùng bằng 5.

– Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có chữ số tận cùng bằng 5.

– Tích a thì a không thể có tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.

* Bài tập vận dụng:

Bài 1:

a) Nếu tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng có thể là 1 số lẻ được không?

b) Nếu tích của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ được không?

c) “Tổng” và “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, và số kia là lẻ được không?

Giải:

a) Tổng hai số tự nhiên là một số lẻ, như vậy tổng đó gồm 1 số chẵn và 1 số lẻ, do đó tích của chúng phải là 1 số chẵn (Không thể là một số lẻ được).

b) Tích hai số tự nhiên là 1 số lẻ, như vậy tích đó gồm 2 thừa số đều là số lẻ, do đó tổng của chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một số lẻ được).

c) Lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta được 2 lần số lớn, tức là được 1 số chẵn. Vậy “tổng” và “hiệu” phải là 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể 1 số là chẵn, số kia là lẻ được).

Bài 2: Không cần làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau đây đúng hay sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, Kết quả trên là sai vì tổng của 5 số lẻ là 1 số lẻ.

b, Kết quả trên là sai vì tổng của các số chẵn là 1 số chẵn.

c, Kết quả trên là sai vì tích của 1số chẵn với bất kỳ 1 số nào cũng là một số chẵn.

Bài 3: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024.

Giải:

Ta thấy trong 4 số tự nhiên liên tiếp thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như thế tích sẽ tận cùng là chữ số 0 (trái với bài toán).

Do đó 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9.

Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20

Nên tích của 4 số đó là:

11 x 12 x 13 x 14 hoặc

16 x 17 x 18 x 19

Có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024

16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.

Vậy 4 số phải tìm là : 11, 12, 13, 14.

Bài 4: Có thể tìm được 2 số tự nhiên sao cho hiệu của chúng nhân với 18 được 1989 không?

Giải:

Ta thấy số nào nhân với số chẵn tích cũng là 1 số chẵn. 18 là số chẵn mà 1989 là số lẻ.

Vì vậy không thể tìm được 2 số tự nhiên mà hiệu của chúng nhân với 18 được 1989.

Bài 5: Có thể tìm được 1 số tự nhiên nào đó nhân với chính nó rồi trừ đi 2 hay 3 hay 7, 8 lại được 1 số tròn chục hay không?

Giải:

Số trừ đi 2,3 hay 7,8 là số tròn chục thì phải có chữ số tận cùng là 2,3 hay 7 hoặc 8.

Mà các số tự nhiên nhân với chính nó có các chữ số tận cùng là 0 ,1, 4, 5, 6, 9.

Vì: 1 x 1 = 1 4 x 4 = 16 7 x 7 = 49

2 x 2 = 4 5 x 5 = 25 8 x 8 = 64

3 x3 = 9 6 x6 = 36 9 x 9 = 81

10 x10 = 100

Do vậy không thể tìm được số tự nhiên như thế .

Bài 6: Có số tự nhiên nào nhân với chính nó được kết quả là một số viết bởi 6 chữ số 1 không?

Giải:

Gọi số phải tìm là A (A > 0 )

Ta có : A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 chia hết cho 3 nên 111 111 chia hết cho 3.

Do vậy A chia hết cho 3, mà A chia hết cho 3 nên A ì A chia hết cho 9 nhưng 111 111 không chia hết cho 9.

Vậy không có số nào như thế .

Bài 7:

a, Số 1990 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp được không?

b, Số 1995 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

c, Số 1993 có phải là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

Giải:

a, Số 1990 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp được không?

Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 3 vì trong 3 số đó luôn có 1 số chia hết cho 3 nên 1990 không là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp vì :

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không chia hết cho 3.

b, Số 1995 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

3 số tự nhiên liên tiếp thì bao giờ cũng có 1 số chẵn vì vậy mà tích của chúng là 1 số chẵn mà 1995 là 1 số lẻ do vậy không phải là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp.

c, Số 1993 có phải là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 3 lần số ở giữa do đó số này phải chia hết cho 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không chia hết cho 3.

Nên số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

Bài 8: Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ………… x 48 x 49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Giải:

Trong tích đó có các thừa số chia hết cho 5 là :

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ……..; 45 = 9 x 5.

Mỗi thừa số 5 nhân với 1 số chẵn cho ta 1 số tròn chục. mà tích trên có 10 thừa số 5 nên tích tận cùng bằng 10 chữ số 0.

Bài 9: Bạn Toàn tính tổng các chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không thực hiện tính tổng em cho biết Toàn tính đúng hay sai?

Giải:

Tổng các số chẵn là 1 số chẵn, kết quả toàn tính được 2025 là số lẻ do vậy toàn đã tính sai.

Bài 10: Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 đến 99 được 2025. Không tính tổng đó em cho biết Tùng tính đúng hay sai?

Giải:

Từ 1 đến 99 có 50 số lẻ

Mà từ 1 đến 19 có 10 số lẻ. Do vậy Tùng tính tổng của số lượng các số lẻ là : 50 – 10 = 40 (số)

Ta đã biết tổng của số lượng chẵn các số lẻ là 1 số chẵn mà 2025 là số lẻ nên Tùng đã tính sai.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ VNExpress

VNExpress
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 rồi nhỉ? Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 rồi nhỉ? Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ soha.vn

soha.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 rồi nhỉ? Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 rồi nhỉ? Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ vov.vn

vov.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ afamily.vn

afamily.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 rồi nhỉ? Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ coccoc.com

coccoc.com
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 rồi nhỉ? Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 từ facebook.com

facebook.com
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3

Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
cách Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
hướng dẫn Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3
Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 miễn phí

Scores: 4.4 (132 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn