Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Global Success năm 2023 – 2023

Bạn đang tìm hiểu về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 hữu ích với bạn.

1. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Global Success năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2 cho các em luyện tập thật kỹ, thật nhuần nhuyễn để không còn bỡ ngỡ.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn thi học kì 2 cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm ma trận, bộ đề thi học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống các môn. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đề cương học kì 2 môn Tiếng Anh 6 – Global Success năm 2021 – 2022

A. LISTENING:

I. Listen to the conversation and tick (✓) the columns.

Linda

Nick

1. park view

2. city view

3. sea view

4. swimming pool

5. garden

II. Listen to the lecture and fill in the missing words.

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it’s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a (1)………………..

Nick: My dream houses is (2)…………………….

Linda: Really? What’s it like?

Nick: It’s a (3)……………… flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other (4)………………..

Linda: That sounds (5)……………. , too. But I think it’ll be….

III. Listen and tick T (True) of F (False)

1. Mi thinks they can recycle things in the bins.

2. At book fairs, students can exchange their old books.

3. Nam thinks students will save money if they go to school by bus.

4. Students can exchange their used uniforms at uniform fairs.

IV. Listen and fill gap with ONE word / number.

Name

Mi

Nam

Class

(1) ………………

(4)……………….

Idea 1

Put a (2) ………………. bin in every classroom.

Encouraging students to use(5)……………….

Idea 2

Having (3) ………………. fairs.

Organizing (6) ……………….fairs

V. Listen to the conversation and tick (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can’t do many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can do everything like humans.

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. star

B. father

C. camera

D. garden

2. A. fast

B. class

C. answer

D. apple

3. A. check

B. recycle

C. reuse

D. environment

4. A. each

B. sea

C. create

D. idea

5. A. warmth B. fourth C. tooth D. breathe

6. A. ask B. plastic C. back D. grandparent

7. A. start B. marbles C. stars D. solar

8. A. hear B. clear C. bear D. fear

9. A. hear B. clear C. bear D. fear

10. A. cave B. famous C. late D. channel

11. A. hear B. near C. fear D. pear

12. A. gather B. monthly C. father D. brother

13. A. favorite B. slight C. fine D. high

14. A. fold B. close C. cloth D. hold

15. A. tooth B. there C. bathD. both

16. A. started B. worked C. waited D. wanted

17. A. fold B. close C. cloth D. hold

18. A. needed B. liked C. washed   D. hoped

19. A. started B. worked C. waited D. decided

20.A. wanted B. liked C. washed D. stopped

21. A. rulers B. pencils C. books D. bags

22. A. thank B. that C. this D. those

23. A. above B. glove C. love D. move

24. A. has B. name C. family D. lamp

25. A. use B. pupil C. number D. music

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444
Lượt xem: 84448444

2. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ VNExpress

VNExpress
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

3. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

4. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

5. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

6. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

7. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

8. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ soha.vn

soha.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

9. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

10. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

11. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

12. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

13. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ vov.vn

vov.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

14. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

15. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

16. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

17. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

18. Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 từ facebook.com

facebook.com
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

Câu hỏi về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2

Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
cách Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
hướng dẫn Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2
Giáo An Tiếng Anh 6 Global Success Học Kì 2 miễn phí

Scores: 4.8 (79 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn