Giao điểm là gì? Giao điểm của hai đường thẳng là gì? – mới nhất 2023

Giao điểm là gì?

200px Schnittpunkt 2g.svg

Điểm màu đỏ là giao điểm của hai đường thẳng.

Trong hình học, một giao điểm là một điểm cùng thuộc về hai, hoặc nhiều hơn, đoạn thẳng, tia, hoặc đường thẳng, đường cong, mặt phẳng, hoặc các bề mặt hoặc các hình khối khác nhau. Giao điểm là điểm giao nhau của hai đường thẳng

Giống như là hai đường thẳng cắt nhau tại O.

O: Giao điểm.[1]

Tương tự, giao tuyến là đường thẳng hoặc đường cong cùng thuộc về hai, hoặc nhiều hơn, đường thẳng, đường cong, hoặc mặt phẳng, bề mặt hoặc các hình khối khác nhau.

Trong hình học Ơclít, hai đường thẳng khác nhau, có một giao điểm, hoặc không có giao điểm nào nếu chúng song song với nhau.

Việc xác định giao điểm trong hình học phẳng là một bài toán đại số tuyến tính, tìm nghiệm cho hệ phương trình tuyến tính. Trong hình học phức tạp hơn, việc xác định giao điểm, hoặc giao tuyến tương ứng với tìm nghiệm của hệ phương trình phi tuyến, có thể được thực hiện bằng phương pháp số, ví dụ dùng vòng lặp Newton. Ví dụ, việc tìm các giao điểm giữa một đường thẳng với một đường conic (đường tròn, elíp, parabôn,…), hoặc với một mặt bậc hai (mặt cầu, mặt trụ, hypeboloit,…) dẫn đến việc giải quyết hệ phương trình bậc hai.(tính chất của giao điểm

Chú thích

  1. ^ Hình học lớp 11, Nhà Xuất bản Giáo dục


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_điểm&oldid=64611763”

Từ khóa: Giao điểm

giao điểm là gì
giao điểm
giao điểm có bằng nhau không
giao điểm trong hình học là gì
giao điểm của hai đường thẳng là gì
thế nào là giao điểm
giao điểm là gì ví dụ
tính chất giao điểm là gì
giao điểm là j
giao diem
tính chất của giao điểm
giao diem la gi
giao ddieemr laf gif
số giao điểm là gì
giao điểm của 2 đường thẳng là gì
giao điểm là
giao điểm có tính chất gì
giao điểm là gì lớp 8
giao điêm là gì
điểm giao nhau
điểm là
điểm là gì
giao điểm tính chất
cách vẽ giao điểm
điểm a là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.77 (103 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn