Top 18+ Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký Mẫu 02/MTK ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC

Bạn đang tìm kiếm về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký Mẫu 02/MTK ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký được chúng tôi tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu 02/MTK là mẫu giấy đề nghị sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký)

Mã số hồ sơ: (1)……………………

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………………………………

Tên đơn vị: (2)………………………………………………….. Mã ĐVQHNS……………………………………..

QĐ thành lập số: (3)…………. Do cơ quan: (4)………….. Cấp ngày/tháng/năm: (5)……………………….

Tên cơ quan cấp trên:……………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Chủ tài khoản:…………………………………………………………………………………………………………

CMND số:…………………………. Cấp: ngày/tháng/năm…………..……… Nơi cấp…………………………..

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số……………..……………. Ngày/tháng/năm……………………

Họ và tên Kế toán trưởng:……………………………………………………………………………………………………….

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng…………………..………….. Ngày/tháng/năm…………………….

Thay đổi này áp dụng đối với tài khoản: (6)………………………………………………………………………………

Lý do thay đổi : (7)………………………………………………………………………………………………………………..

Mu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

1…………………

2…………………

Kế toán trưởng

Họ tên:……………….

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

1…………………

2…………………

Mẫu dấu: (1) (2)

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất và người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau.

………, ngày….. tháng….. năm……
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản: (8)………………………. Tên tài khoản: (9)…………………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:……………………….. Có giá trị đến ngày:………………………………..

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trưởng phòng (bộ phận) kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Duyệt y
……, ngày….. tháng….. năm…..
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã hồ sơ lần đầu của đơn vị

(2): ghi theo mẫu dấu đăng ký

(3), (4), (5): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư có nhiều dự án sự thay đổi áp dụng đối với nhiều TK tương ứng, sử dụng Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

(7): Ghi rõ nội dung thay đổi do thay đổi hồ sơ, mẫu dấu, mẫu chữ ký thứ nhất, mẫu chữ ký thứ hai

(8), (9): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, Chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số tài khoản chi ngân sách theo chứng từ thực tế phát sinh: Thực chi, tạm ứng, ứng trước…

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555
Lượt xem: 55555555

2. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ VNExpress

VNExpress
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 rồi nhỉ? Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

3. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

4. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

5. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 rồi nhỉ? Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

6. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

7. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

8. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ soha.vn

soha.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 rồi nhỉ? Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

9. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

10. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

11. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 rồi nhỉ? Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

12. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

13. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ vov.vn

vov.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

14. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ afamily.vn

afamily.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 rồi nhỉ? Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

15. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

16. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

17. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ coccoc.com

coccoc.com
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 rồi nhỉ? Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

18. Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 từ facebook.com

facebook.com
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

Câu hỏi về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61

Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
cách Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
hướng dẫn Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Mẫu Dấu Chữ Ký Theo Thông Tư 61 miễn phí

Scores: 4.1 (53 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn