Top 18+ Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) Giấy khai sang tên, di chuyển Mẫu số 04 ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

Bạn đang tìm hiểu về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03), hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) Giấy khai sang tên, di chuyển Mẫu số 04 ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

Giấy khai sang tên, di chuyển là biểu mẫu cần thiết khi đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người. Mẫu Giấy khai sang tên, di chuyển mới nhất là Mẫu số 04 ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an.

Theo quy định phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển. Khi đó chủ xe cần điền đầy đủ thông tin cần thiết theo mẫu, để hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ xe của mình.

Mẫu Giấy khai sang tên, di chuyển mới nhất

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………….BIỂN SỐ (Number Plate):…………………

1- Tên chủ xe (Owner’s full name):……………………………………………………..

2- Địa chỉ (Address):………………………………………………………………………….

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại……………..

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code):………………..

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color):……………………..

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No):……………..

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)

………………………………………………………………………………………………………..

6- Địa chỉ (Address)……………………………………………………………………………

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer): …………………………………………………………………………………………..

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1)………………………………………………………………..

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..
(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666
Lượt xem: 76667666

2. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ VNExpress

VNExpress
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) rồi nhỉ? Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

3. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

4. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

5. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) rồi nhỉ? Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

6. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

7. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

8. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ soha.vn

soha.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) rồi nhỉ? Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

9. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

10. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

11. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) rồi nhỉ? Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

12. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

13. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ vov.vn

vov.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

14. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ afamily.vn

afamily.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) rồi nhỉ? Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

15. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

16. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

17. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ coccoc.com

coccoc.com
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) rồi nhỉ? Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

18. Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) từ facebook.com

facebook.com
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

Câu hỏi về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)

Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
cách Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
hướng dẫn Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03)
Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Di Chuyển Xe (Mẫu Số 03) miễn phí

Scores: 4 (173 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn