Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4 (3 mẫu) Đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 4

Bạn đang tìm hiểu về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 hữu ích với bạn.

1. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4 (3 mẫu) Đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 4

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4 mang tới 3 đoạn văn mẫu kèm dịch, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều ý tưởng mới, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân thật tốt.

Với 3 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh kèm dịch, còn giúp các em rèn luyện kỹ năng nói về bản thân bằng tiếng Anh thật tốt. Chi tiết mời các em cùng tải 3 đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 4 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Hey, I am Thuy Linh. I am new member in class 4B. I am nine years old. My family has six people: my grandparents, my parents, my brother and I. In my free time, I like playing the guitar because I like Music very much. I also love Maths. I want to be a Math teacher in the future.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi là Thùy Linh. Tôi là thành viên mới trong lớp 4B. Tôi chín tuổi. Gia đình tôi có sáu người: ông bà, bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thích chơi guitar vì tôi rất thích Âm nhạc. Tôi cũng yêu thích môn Toán. Tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Toán trong tương lai.

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my full name is Pham Ngoc Anh. Please call me Ngoc Anh. I am nine years old. I am in 4C class in Hai Ba Trung primary school. My family has three people and I am only child. My father is a doctor and my mother is a teacher. I love English because I want to be a tour guide. Nice to meet you.

Tiếng Việt

Xin chào, tên đầy đủ của tôi là Phạm Ngọc Anh. Hãy gọi tôi là Ngọc Anh. Tôi chín tuổi. Tôi học lớp 4C trường tiểu học Hai Bà Trưng. Gia đình tôi có ba người và tôi là con một. Cha tôi là một bác sĩ và mẹ tôi là một giáo viên. Tôi yêu tiếng Anh vì tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Rất vui được gặp các bạn.

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Good morning, everyone. I am My Le. I am nine years old. Now I am in class 4A1 in Le Quy Don primary school. I like reading comic books and listening to music. There are four member in my family: my father, my mother, my older sister and I. I am very happy to be your classmate.

Tiếng Việt

Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Mỹ Lệ. Tôi chín tuổi. Bây giờ em đang học lớp 4A1 trường tiểu học Lê Quý Đôn. Tôi thích đọc truyện tranh và nghe nhạc. Có bốn thành viên trong gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi rất vui khi được trở thành bạn cùng lớp của các bạn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222
Lượt xem: 42224222

2. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ VNExpress

VNExpress
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

3. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

4. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

5. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

6. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

7. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

8. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ soha.vn

soha.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

9. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

10. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

11. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

12. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

13. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ vov.vn

vov.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

14. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ afamily.vn

afamily.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

15. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

16. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

17. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ coccoc.com

coccoc.com
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

18. Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 từ facebook.com

facebook.com
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

Câu hỏi về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4

Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
cách Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
hướng dẫn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4
Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 4 miễn phí

Scores: 4.9 (109 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn