Góc phần tư là gì? Các góc phần tư của đồ thị mặt phẳng toạ độ mới nhất 2023

Góc phần tư là gì?

300px Cartesian coordinates 2D.svg

Bốn góc phần tư trong hệ tọa độ Descartes.

Hai trục trong hệ tọa độ Descartes chia mặt phẳng thành bốn miền giới hạn, gọi là các góc phần bốn, hay cung phần tư.

Các góc phần tư của đồ thị mặt phẳng toạ độ

Người ta quy ước đánh số từ 1 đến 4 cho các góc phần tư bằng số La Mã. Góc thứ nhất, ký hiệu là góc I, là góc phần tư bao gồm các điểm có tung độ và hoành độ đều dương I (+,+). Tương tự ngược chiều kim đồng hồ, sau góc phần tư thứ nhất là góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư: II (−,+), III (−,−), và IV (+,-).

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Góc_phần_tư&oldid=64686745”

Từ khóa: Góc phần tư, Góc phần tư, Góc phần tư

góc phần tư
góc phần tư thứ nhất
các góc phần tư
góc phần tư là gì
góc phần tư thứ 2
góc phần tư thứ hai
góc phần tư thứ hai là gì
góc phần tư thứ nhất là gì
góc phần tư thứ tư
goc phan tu
góc phần tư thứ ba
góc phần tư thứ 3
4 góc phần tư
phần tư thứ nhất
góc phần tư thứ 4
góc phần tư thứ 1
các góc phần tư của đồ thị
goc phan tu thu nhat
góc phần tư thứ hai và thứ tư
phần tư
cung phần tư thứ nhất
gốc phần tư
phần tư thứ hai
phương trình góc phần tư thứ ba
góc phần tư của mặt phẳng toạ độ

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO uy tín giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.75 (160 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn