Hạ Viện Và Thượng Viện Khác Nhau Như Thế Nào (update 2023)

Thượng viện (hay còn gọi là Hạ viện) là một trong hai viện của hệ thống lập pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. Với tên gọi khác nhau tùy theo từng quốc gia, Thượng viện thường là nơi tập trung của các nhà lập pháp và quan chức cấp cao để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thượng viện thường có số lượng thành viên ít hơn Hạ viện và thành viên trong Thượng viện thường được bầu cử hoặc được bổ nhiệm bởi chính quyền. Nhiệm vụ chính của Thượng viện là xem xét và thông qua các luật pháp mới, cũng như giám sát hoạt động của chính phủ và các cơ quan lập pháp khác. Tùy theo từng quốc gia, Thượng viện cũng có quyền phê chuẩn các ứng cử viên cho các vị trí quan trọng trong chính phủ. Với vai trò quan trọng trong hệ thống lập pháp của một quốc gia, Thượng viện là một trong những cơ quan quan trọng nhất của đất nước.

Hạ Viện Và Thượng Viện Khác Nhau Như Thế Nào

Hạ viện và thượng viện là hai cơ quan chính trị trong một số quốc gia. Tuy nhiên, chúng có những khác biệt như sau:

1. Vị trí và chức năng: Hạ viện nằm dưới Thượng viện và có chức năng đề xuất, thảo luận và thông qua các dự luật. Thượng viện có chức năng nghiên cứu, xem xét và thông qua các quyết định chính sách và dự luật.

2. Số đại biểu: Hạ viện thường có số lượng đại biểu lớn hơn Thượng viện, do đó được coi là phản ánh ý kiến của đại chúng hơn. Thượng viện có số lượng đại biểu ít hơn, thường không đại diện cho đa số dân cư.

3. Cơ cấu và quy trình thông qua: Hạ viện thường được cơ cấu và quy trình thông qua đơn giản hơn, do đó dễ dàng hơn để thông qua các dự luật. Thượng viện thường có quy trình thông qua phức tạp hơn, bởi vì nó phải đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra cân nhắc kỹ lưỡng và được đại diện cho nhiều lợi ích và quan điểm trong xã hội.

4. Thời hạn và kiểm soát: Hạ viện thường có thời hạn ngắn hơn (thường là 2 đến 4 năm), trong khi Thượng viện có thời hạn dài hơn (thường là 6 đến 8 năm). Việc kiểm soát hoạt động của Hạ viện thường được Thượng viện giám sát và đánh giá.

Hiểu rõ về Thượng viện – Hạ viện chỉ với 5 phút

Thượng viện

Thượng viện, thượng nghị viện hay tham nghị viện là một trong hai viện của nghị viện hay quốc hội lưỡng viện lập pháp (viện còn lại là hạ viện hay thường được gọi là viện dân biểu). Thành viên của Thượng viện được gọi là Thượng nghị sĩ, hoặc đôi khi ngắn gọn là Nghị sĩ khi mà thành viên của Hạ viện gọi là Dân biểu.

Đối với quốc hội chỉ bao gồm một viện (và do đó không có thượng viện hay hạ viện) được mô tả là đơn phương hay gọi là đơn viện lập pháp.

Nguồn gốc

Tại một số quốc gia, Thượng viện có tên là Viện nguyên lão (Senate), bắt nguồn từ tên gọi của Viện nguyên lão La Mã cổ đại. Việc sử dụng đầu tiên của thuật ngữ senate để chỉ định thượng viện bắt nguồn từ Hiến pháp Hoa Kỳ, sau đó được bắt chước bởi nhiều nước khác trên toàn thế giới.

Đặc điểm của thượng nghị viện

Nhìn chung Thượng nghị viện có vài điểm sau khác với hạ viện:

 • Thượng viện có những quyền lực riêng mà hạ viện không có, và ngược lại, điều này thay đổi tuỳ thuộc vào hiến pháp từng quốc gia.
 • Có quyền xem xét các vấn đề được đưa ra bởi hạ viện nhưng ở một số nước, thượng nghị sĩ không có vai trò khởi xướng hay phủ quyết lập pháp, riêng ở Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ có quyền đề xướng luật, nhưng luật chi tiêu và đánh thuế phải xuất phát từ hạ viện.
 • Có quyền đặt vấn đề với nhánh hành pháp, sau khi các nghị quyết được thông qua bởi hạ viện.
 • Ở nhiều nước, các thành viên thường không phải được bầu đại chúng mà quyền thành viên có thể do kế thừa hoặc do bổ nhiệm.
 • Các thành viên đại diện cho các đơn vị hành chính của một liên bang. Trong trường hợp này, Thượng nghị viện còn được gọi là Viện bang biểu, các thành viên được chỉ định bởi các bang và đại diện cho quyền lợi các tiểu bang của một liên bang.
 • Thượng viện có ít ghế hơn hạ viện.
 • Nhiệm kỳ thành viên dài hơn của hạ viện, thậm chí cả đời.
 • Các thành viên được bầu theo từng phần, tức là mỗi năm một phần trong thượng viện sẽ được bầu lại, chứ không phải cả viện. Tuy nhiên, điều này thay đổi tùy thuộc vào các quốc gia khác nhau.

Thượng viện tại một số quốc gia

220px CAsenate
Phòng họp Thượng nghị viện Canada
220px Japanese diet inside
Phòng họp Thượng viện Nhật Bản

Vương quốc Anh

Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland được gọi là Viện Quý tộc bao gồm các nghị viên Tinh thần và nghị viên Thế tục.

Hoa Kỳ

Thượng viện Hoa Kỳ do dân cử, gồm 100 thành viên, mỗi bang sẽ có 2 thượng nghị sĩ đại diện bất chấp là quy mô dân số hay kinh tế của bang đó như thế nào. Chủ tịch thượng viện Hoa Kỳ theo hiến pháp quy định là Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Thượng viện có vai trò quan trọng trong việc cân bằng cán cân quyền lực ngành lập pháp, thậm chí là hành pháp và tư pháp của chính quyền liên bang. Mọi sự bổ nhiệm của tổng thống cho các chức danh cao cấp luôn luôn phải thông qua sự phê chuẩn của thượng viện. Thượng viện là cơ quan duy nhất có quyền xét xử tổng thống Hoa Kỳ.

Canada

Thành viên của thượng viện Canada do thủ tướng chỉ định và do Toàn quyền bổ nhiệm, nhiệm kỳ kéo dài đến năm họ 75 tuổi.

Đức

Thượng nghị sĩ Hội đồng Liên bang Đức do Thủ hiến và Hội đồng các bang chỉ định, họ được giao và có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

Nhật

Tham Nghị viện là Thượng viện của Nhật Bản.

Campuchia

Thượng viện Campuchia

Xem thêm

 • ;
 • Hạ viện
 • Viện nguyên lão

Tham khảo

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thượng_viện&oldid=69905125”

Scores: 4.3 (180 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn