Top 18+ Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi Khi đặt hiệu điện thế không đổi 40 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần

Bạn đang tìm hiểu về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi Khi đặt hiệu điện thế không đổi 40 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần

Khi đặt điện áp một chiều vào hai đầu mạch thì I = 1 A → R = U/I = 40 .
Từ đồ thị ta có T/2 = 0,01 s → T = 0,02 s → ω = 100π rad/s.
→ Biểu thức điện áp trên mạch là u = 1602cos(100π – π/2) V.
Ta có $Z_L = omega L = 100pi .frac1{2,5pi} = 40Omega .$
Độ lệch pha giữa u và i là $tan varphi = frac{{Z_L}}R = 1 to varphi = fracpi4$
Tổng trở của mạch $Z = sqrt {R^2 + Z_L^2} = 40sqrt 2 Omega to I = fracUZ = frac{160sqrt 2}{40sqrt 2} = 4A.$
Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là i = 42cos(100πt – π/4) A.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

2. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ VNExpress

VNExpress
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi rồi nhỉ? Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

3. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

4. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

5. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi rồi nhỉ? Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

6. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

7. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

8. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ soha.vn

soha.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi rồi nhỉ? Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

9. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

10. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

11. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi rồi nhỉ? Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

12. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

13. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ vov.vn

vov.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

14. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ afamily.vn

afamily.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi rồi nhỉ? Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

15. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

16. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

17. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ coccoc.com

coccoc.com
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi rồi nhỉ? Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

18. Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi từ facebook.com

facebook.com
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

Câu hỏi về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi

Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
cách Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
hướng dẫn Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi
Hai Đầu Đoạn Mạch Có Hiệu Điện Thế Không Đổi miễn phí

Scores: 5 (116 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn