Top 18+ Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

Bạn đang tìm hiểu về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

Hà Nội và Hải Phòng là hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng.
Giải thích:
Cách 1: Dựa vào hình 21.2 SGK Địa lí lớp 9 trang 76.
Dựa vào hình 21.1 có thể thấy Hà Nội và Hải Phòng vừa có giá trị sản xuất CN lớn nhất và vừa có cơ cấu công nghiệp đa dạng nhất trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Hình 21.2 SGK Địa lí 9 trang 76
Cách 2: Dựa vào nội dung phần Ghi nhớ cuối bài 21 Địa lí lớp 9
Ghi nhớ
Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng. Nghề trồng lúa nước có trình độ thâm canh cao. Chăn nuôi gia súc, đặc biệt là nuôi lợn chiếm tỉ trọng lớn. Vụ đông với nhiều cây trồng ưa lạnh đang trở thành vụ sản xuất chính. Hà Nôi, Hải Phòng là hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ quan trọng nhất.
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả hai vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

A. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

B. công nghiệp khai khoáng.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung.

D. công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng?

A. Mật độ dân số cao nhất

B. Năng suất lúa cao nhất

C. Đồng bằng lớn nhất

D. Là một trung tâm kinh tế

Các tỉnh không thuộc Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Bắc Giang, Lạng Sơn

B. Thái Bình, Nam Định

C. Hà Nam, Ninh Bình

D. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Đồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Phúc Yên

D. Bắc Ninh

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?

A. Bắc Giang

B. Ninh Bình

C. Hải Dương

D. Hưng Yên

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên là

A. Phú Yên, Bắc Ninh

B. Hà NỘi, Hải Phòng

C. Hải DƯơng, Hưng Yên

D. Thái BÌnh, Nam Định

Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Thái Nguyên

B. Vinh Phúc

C. Phú Thọ

D. Hòa Bình

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
Lượt xem: 33333333

2. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ VNExpress

VNExpress
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là rồi nhỉ? Nội dung Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

3. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

4. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

5. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là rồi nhỉ? Nội dung Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

6. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

7. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

8. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ soha.vn

soha.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là rồi nhỉ? Nội dung Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

9. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

10. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

11. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là rồi nhỉ? Nội dung Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

12. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

13. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ vov.vn

vov.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

14. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ afamily.vn

afamily.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là rồi nhỉ? Nội dung Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

15. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

16. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

17. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ coccoc.com

coccoc.com
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là rồi nhỉ? Nội dung Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

18. Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là từ facebook.com

facebook.com
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

Câu hỏi về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là

Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
cách Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
hướng dẫn Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là
Hai Trung Tâm Công Nghiệp Hàng Đầu Ở Đbsh Là miễn phí

Scores: 4.9 (133 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Hinh Anh Nguoi Lao Dong Moi Trong Doan Thuyen Danh Ca Văn mẫu lớp 9: Phân tích vẻ đẹp người lao động trong bài Đoàn thuyền đánh cá 3 Dàn ý & 10 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn