Hàm ngược là gì? Điều kiện và cách tìm hàm số ngược mới nhất 2023

Hàm ngược là gì?

Hàm ngược là một thuật ngữ trong toán học

Trình bày

Cho hàm số song ánh:

 

f
:
X

Y

{displaystyle fcolon Xto Y}

trong đó X, Y là tập hợp số nói chung. Khi đó mỗi phần tử y = f(x) với y nằm trong Y đều là ảnh của một và chỉ một phần tử x trong X. Như vậy, có thể đặt tương ứng mỗi phần tử y trong Y với một phần tử x trong X. Phép tương ứng đó đã xác định một hàm số khác, ánh xạ từ Y sang X, hàm số này được gọi là hàm số ngược của hàm số f và được ký hiệu là:

 

f


1

:
y

x
=

f


1

(
y
)

{displaystyle f^{-1}colon ymapsto x=f^{-1}(y)}

Nếu f−1(x) tồn tại ta nói hàm số f(x) là khả nghịch. Có thể nói tính chất song ánh là điều kiện cần và đủ để hàm f(x) khả nghịch, tức là nếu f(x) là song ánh thì ta luôn tìm được hàm ngược f−1(x) và ngược lại.

Chú thích

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hàm_ngược&oldid=64010154”

Từ khóa: Hàm ngược, Hàm ngược, Hàm ngược

điều kiện để có hàm ngược
hàm ngược là gì
hàm số ngược là gì
hàm ngược
hàm số ngược
cách tìm hàm số ngược
ham nguoc
tìm hàm ngược
tim ham nguoc
hàm song ánh

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 5 (150 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn