Top 18+ Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

Bạn đang tìm kiếm về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?

A. Biến là đại lượng có giá trị không đổi

B. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng

C. Tên biến được đặt tùy ý

D. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số

Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

A. Thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể

B. Mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao trước khi chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy

C. Có thể diễn đạt được mọi thuật toán

D. Sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh)

Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ

A. Mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch

B. Có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy

C. Mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân

D. Không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ máy là

A. Bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Ngôn ngữ để viết các chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân

C. Các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy có thể chạy được

D. Diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Pascal

D. Ngôn ngữ máy

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ VNExpress

VNExpress
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là rồi nhỉ? Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là rồi nhỉ? Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ soha.vn

soha.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là rồi nhỉ? Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là rồi nhỉ? Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ vov.vn

vov.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ afamily.vn

afamily.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là rồi nhỉ? Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ coccoc.com

coccoc.com
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là rồi nhỉ? Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là từ facebook.com

facebook.com
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là

Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
cách Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
hướng dẫn Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là
Hãy Chọn Phát Biểu Đúng Ngôn Ngữ Lập Trình Là miễn phí

Scores: 4.5 (88 votes)

Có thể bạn quan tâm  Soạn Văn 8 Bài Viết Đoạn Văn Trình Bày Luận Điểm Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm Soạn văn 8 tập 2 bài 25 (trang 79)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn