Top 18+ Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Bạn đang tìm hiểu về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Câu 1. Chọn phát biểu đúng?

A. Không khí là chất điện môi trong mọi điều kiện

B. Không khí có thể dẫn điện trong mọi điều kiện

C. Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hóa

D. Chất khí chỉ dẫn điện khi bị đốt nóng

Câu 2. Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện

A. Áp suất của chất khí cao

B. Áp suất của chất khí thấp

C. Hiệu điện thế rất cao

D. Hiệu điện thế thấp

Câu 3. Bản chất dòng điện trong chất khí là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường

B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường

C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm

B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm

C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

Câu 5. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường

A. Kim loại

B. Chất điện phân

C. Chất khí

D. Chất bán dẫn

Câu 6. Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất khí ở điều kiện thường là

A. Các electron bứt khỏi các phân tử khí

B. Sự ion hóa do va chạm

C. Sự ion hoá do các tác nhân đưa vào trong chất khí

D. Không cần nguyên nhân nào cả vì đã có sẵn rồi

Câu 7. Tìm phát biểu sai?

A. Các hạt tải điện dẫn trong chất khí là các ion dương, âm và electron

B. Tác nhân ion hóa là điều kiện cho sự dẫn điện của chất khí hiệu điện thế thấp

C. Sự phóng điện tự do không cần tác nhân ion hóa khi hiệu điện thế rất cao

D. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm

Câu 8. Nhận xét nào sau đây sai đối với đường vôn – ampe của chất khí?

A. Khi $U{

B. Khi $U_b{

C. Khi $U>U_C$, dòng điện tăng vọt vì có sự ion hóa do va chạm

D. Khi $U>U_C$, sẽ xuất hiện tia lửa điện

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

A. Là quá trình dẫn điện trong không khí thường gặp: tia lửa điện, hồ quang điện

B. Là quá trình dẫn điện trong không khí không cần tác nhân ion hóa từ bên ngoài

C. Là quá trình dẫn điện trong không khí do tác nhân ion hóa từ bên ngoài

D. Là quá trình dẫn điện trong không khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện

Câu 10. Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hiđro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hóa và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có $4,2.10^18$ electron và $2,2.10^18$ proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là:

A. I=1,024A, từ cực dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ cực dương sang cực âm

C. I=1,024A, từ cực âm sang cực dương

D. I=0,32A, từ cực âm sang cực dương

Câu 11. Tìm phương án đúng khi giải thích hiện tượng hồ quang điện:

A. Là hiện tượng phóng điện trong không khí mà không có tác nhân ion hóa

B. Tác nhân ion hóa trong hiện tượng hồ quang điện là ánh sáng của chính nó

C. Dòng điện qua chất khí giữ được nhiệt độ cao của catôt để catôt phát được electron bằng hiện tượng phát quang electron

D. Là sự dẫn điện trong không khí với hiệu điện thế đặt vào các điện cực rất lớn

Câu 12. Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng:

A. Trong kĩ thuật hàn điện

B. Trong kĩ thuật mạ điện

C. Trong điốt bán dẫn

D. Trong ống phóng điện tử

Câu 13. Chọn các quy ước đúng về cách gọi sấm, sét trong vật lí:

A. Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện giữa các đám mây với nhau

B. Sét là tiếng nổ khi có sự phóng điện trong tự nhiên với cường độ lớn

C. Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện trong tự nhiên với cường độ nhỏ

D. Sét là tiếng nổ khi có sự phóng điện giữa đám mây với đám mây

Câu 14. Để có thể tạo ra sự phóng tia lửa điện giữa hai điện cực đặt trong không khí ở điều kiện thường thì

A. Hiệu điện thế giữa hai điện cực không nhỏ hơn 220V

B. Hai điện cực phải đặt rất gần nhau

C. Điện trường giữa hai điện cực phải có cường độ trên $3.10^6V/m$

D. Hai điện cực phải làm bằng kim loại

Câu 15. Thiết bị áp dụng sự phóng điện trong không khí:

A. Đèn hình tivi

B. Bugi trong động cơ nổ

C. Đèn cao cấp

D. Đèn sợi đốt

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 15: Dòng điện trong chất khí

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 C
Câu 2 C Câu 10 A
Câu 3 A Câu 11 C
Câu 4 C Câu 12 A
Câu 5 C Câu 13 A
Câu 6 C Câu 14 C
Câu 7 D Câu 15 B
Câu 8 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999
Lượt xem: 99999999

2. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ VNExpress

VNExpress
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

3. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

4. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

5. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

6. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

7. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

8. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ soha.vn

soha.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

9. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

10. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

11. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

12. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

13. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ vov.vn

vov.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

14. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ afamily.vn

afamily.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

15. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

16. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

17. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ coccoc.com

coccoc.com
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

18. Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí từ facebook.com

facebook.com
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

Câu hỏi về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí

Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
cách Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
hướng dẫn Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí
Hiện Tượng Nào Sau Đây Không Phải Hiện Tượng Phóng Điện Trong Chất Khí miễn phí

Scores: 4 (185 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn