Hình Bình Hành Có Phải Là Hình Thang Cân Không (update 2023)

Hình bình hành là một hình học cơ bản trong đại số và hình học. Nó được tạo ra bởi hai cặp cạnh song song có cùng độ dài và các góc chéo đối diện có cùng độ lớn. Hình bình hành có ba loại đặc biệt là hình thoi, hình vuông và hình chữ nhật. Điều đặc biệt về hình bình hành là nó có thể di chuyển độc lập giữa các vị trí mà không thay đổi hình dạng của nó. Hình bình hành được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế và vẽ kỹ thuật. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để giải quyết các bài toán đại số và hình học đơn giản.

Hình Bình Hành Có Phải Là Hình Thang Cân Không

Vâng, Hình bình hành là một hình thang cân, có hai cặp cạnh song song bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.

Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành – trang 83 – 89

Hình bình hành

250px Parallelogram.svg
Hình bình hành

Hình bình hành trong hình học Euclid là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang gồm 4 góc và có những tính chất giống hình thang và hình chữ nhật

Trong không gian 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính chất

Trong một hình bình hành có:

 1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
 2. Các góc đối bằng nhau.
 3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Diện tích hình bình hành

250px Parallelogram area.svg
Diện tích của hình bình hành là phần tô màu xanh

-Diện tích hình bình hành bằng độ dài cạnh đáy nhân với độ dài chiều cao.

Gọi B là độ dài cạnh đáy, H là độ dài chiều cao và S là diện tích.

S = B × H {\displaystyle S=B\times H}

Ngoài ra, diện tích hình bình hành cũng được tính bằng tích độ dài 2 cạnh kề nhân với sin góc hợp bởi 2 cạnh

Gọi A và B lần lượt là độ dài 2 cạnh và α {\displaystyle \alpha } là góc hợp bởi 2 cạnh

S = A × B × sin α {\displaystyle S=A\times B\times \sin \alpha }

Chu vi hình bình hành

-Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

P = ( a + b ) × 2 {\displaystyle P=\left(a+b\right)\times 2}

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt

 1. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
 2. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
 3. Tứ giác có một cặp cạnh đối diện vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
 4. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.
 5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
 6. Tứ giác có một cặp cạnh song song là hình bình hành

Hình bình hành là hình thang

 • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
 • Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

Tâm đối xứng

-Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

Xem thêm

 • Tứ giác
 • Hình thang
 • Hình thang cân
 • Hình thang vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình thoi
 • Hình vuông
 • Hình tam giác
 • Hình khối lục diện
 • Hình lập phương
 • Hình hộp chữ nhật
 • Hình nón
 • Hình trụ
 • Hình lăng trụ
 • Hình chóp
 • Hình cầu
 • Hình cụt

Tham khảo

– Cách tính chiều cao hình bình hành: chiều cao hình bình hành bằng diện tích chia cho cạnh đáy, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. H = S: A

– Cách tính cạnh đáy hình bình hành: cạnh đáy hình bình hành bằng diện tích chia cho chiều cao, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. A = S: H

Liên kết ngoài

Nhà xuất bản giáo dục – Bộ giáo dục đào tạo – Sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1

Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến hình học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hình_bình_hành&oldid=69888487”

Scores: 4.2 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn