Top 18+ Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Bạn đang tìm hiểu về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Câu 1. Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

A. Sâu non

B. Sâu trưởng thành

C. Nhộng

D. Trứng

Câu 3. Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào?

A. Nhiệt độ cao

B. Vi rút

C. Nấm

D. Vi khuẩn

Câu 4. Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 5. Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào?

A. Sinh trưởng và phát triển giảm

B. Tốc độ sinh trưởng tăng

C. Chất lượng nông sản không thay đổi

D. Tăng năng suất cây trồng

Câu 6. Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 7. Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

A. Sâu non

B. Sâu trưởng thành

C. Nhộng

D. Trứng

Câu 8. Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do?

A. Vi sinh vật gây hại.

B. Điều kiện sống bất lợi.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 9. Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái nào dưới đây?

A. Sâu non

B. Nhộng

C. Sâu trưởng thành

D. Trứng

Câu 10. Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại?

A. Cành bị gãy.

B. Cây, củ bị thối.

C. Quả bị chảy nhựa.

D. Quả to hơn.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 D

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ VNExpress

VNExpress
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng rồi nhỉ? Nội dung Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng rồi nhỉ? Nội dung Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ soha.vn

soha.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng rồi nhỉ? Nội dung Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng rồi nhỉ? Nội dung Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ vov.vn

vov.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ afamily.vn

afamily.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng rồi nhỉ? Nội dung Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ coccoc.com

coccoc.com
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng rồi nhỉ? Nội dung Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng từ facebook.com

facebook.com
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng

Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
cách Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
hướng dẫn Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng
Hình Thái Nào Dưới Đây Không Phá Hoại Cây Trồng miễn phí

Scores: 4.6 (168 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn