Hình thang là gì? Định Nghĩa Tính Chất Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang

Hình thang là một hình học cơ bản được định nghĩa bởi hai đường thẳng song song và bốn cạnh có đôi một bằng nhau đôi một và song song với đường cơ sở lớn hơn. Hình thang có nhiều tính chất đặc biệt và được ứng dụng rất nhiều trong các bài toán hình học. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hình thang để tìm diện tích một bãi đỗ xe hình thang hoặc tính toán diện tích một đồng ruộng hình thang. Hình thang là một hình học đơn giản nhưng rất hữu ích và có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Định Nghĩa Tính Chất Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang

Hình thang là một hình học có 4 cạnh, trong đó có hai cạnh song song (được gọi là đáy) và hai cạnh không song song (được gọi là bên).

Tính chất của hình thang:
1. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì gọi là hình thang cân.
2. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì gọi là hình thang đều.
3. Hai đường chéo của hình thang cắt nhau ở một điểm (gọi là trung điểm của đoạn thẳng nối hai đỉnh không kề nhau).
4. Điểm trung điểm của một cạnh của hình thang cách mỗi đỉnh không kề trên cạnh đối diện bằng một nửa độ dài cạnh đối diện.
5. Tổng độ dài hai cạnh đáy của hình thang lớn hơn độ dài tổng của hai cạnh bên.

ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH THANG CÂN.TOÁN LỚP 8-P1

Hình thang

292px Trapezoid.svg
Hình thang

Hình thang trong hình học Euclid là một tứ giác lồi có hai cạnh đối song song. Hai cạnh song song này được gọi là các cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

Tổng quát, ta có:

A B C D {\displaystyle \Diamond ABCD} là hình thang A B C D {\displaystyle \Longleftrightarrow AB\parallel CD} hoặc B C A D {\displaystyle BC\parallel AD}

Định nghĩa

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Tính chất của hình thang

Tính chất về góc

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc nằm ở vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng song song là 2 cạnh đáy).

Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính chất về cạnh

 • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
 • Ngược lại, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì chúng bằng nhauhai cạnh đáy cũng bằng nhau
 • Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Đường trung bình

Định nghĩa

Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang gọi là đường trung bình của hình thang.

Tính chất

Đường trung bình của hình thang thì có độ dài bằng nửa tổng độ dài hai cạnh đáy.

Các dạng đặc biệt của hình thang

 • Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.
 • Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
 • Hình bình hành là hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau và 2 cạnh bên song song và bằng nhau.
 • Hình chữ nhật là hình thang vừa vuông vừa cân.

Diện tích hình thang

Diện tích của hình thang bằng đường trung bình nhân với chiều cao:

S = ( a + b ) 2 × h {\displaystyle S={\frac {(a+b)}{2}}\times h}

Chu vi hình thang

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó):

P = a + b + c + d {\displaystyle P=a+b+c+d}

Xem thêm

 • Hình thang cân
 • Hình thang vuông
 • Hình chữ nhật
 • Đường trung bình

Tham khảo

Liên kết ngoài

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hình_thang&oldid=69842797”

Scores: 4.1 (196 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn