Hình thang cân là gì? Hình Thang Nội Tiếp Đường Tròn Là Hình Thang Cân

Hình thang cân là một hình học đặc biệt có hai cạnh đáy song song và những cạnh bên đều có cùng một độ dài. Vì vậy, đường cao chia hình thang thành hai tam giác đồng dạng, từ đó ta có thể dễ dàng tính diện tích của hình thang. Hình thang cân cũng là một hình dạng phổ biến trong thiết kế kiến trúc như các tòa nhà trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng hay các mô hình phân tích số liệu trên trang tính. Hình thang cân mang lại sự đẹp mắt, hài hòa và linh hoạt trong sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Hình Thang Nội Tiếp Đường Tròn Là Hình Thang Cân

Đúng. Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang có 2 cạnh đáy là các tiếp tuyến của đường tròn và các đường chéo bằng nhau. Vì vậy, hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân.

CÁCH VẼ HÌNH THANG CÂN, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN. TOÁN LỚP 9

Hình thang cân

250px Isosceles trapezoid.svg
Một hình thang cân với trục đối xứng ở giữa đi qua 2 đáy

Trong hình học Euclid, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau. Hình thang cân là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.

Tổng quát, ta có:

A B C D {\displaystyle \Diamond ABCD} là hình thang cân (đáy A B , C D {\displaystyle AB,CD} ) { A B C D A = B , C = D {\displaystyle \Longleftrightarrow {\begin{cases}AB\parallel CD&\\\angle A=\angle B,\angle C=\angle D\end{cases}}}

Tính chất

Hình thang cân có các tính chất sau:

 • Hai cạnh đáy song song với nhau.
 • Hai cạnh bên bằng nhau.
 • Hai góc kề cạnh một đáy bằng nhau.
 • Hai đường chéo bằng nhau.
 • Hình thang cân nội tiếp đường tròn.

Dấu hiệu nhận biết

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân.

Trục đối xứng của hình thang cân

Đường thẳng đi qua trung điểm 2 đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó

Xem thêm

 • Hình thang
 • Hình vuông
 • Hình thang vuông

Tham khảo

Liên kết ngoài

 • Some engineering formulas involving isosceles trapezoids
Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê

Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hình_thang_cân&oldid=69415027”

Scores: 4.5 (150 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn