Top 18+ Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Bạn đang tìm kiếm về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Hình thức đấu tranh chống “Chiến tranh đặc biệt” được Bộ chính trị đề ra là kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.
Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận Dân tộc giải phóng do Đảng lãnh đạo, quân dân miền Nam đẩy mạnh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, tiến công địch bằng cả ba mũi. (SGK Lịch sử 12 trang 170)

Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu thông qua đấu tranh chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở:

A. Châu Á.

B. Châu Phi.

C. Châu Mĩ La-tinh.

D. Châu Á và châu Phi.

Năm 1925 đã diễn ra sự kiện đấu tranh chính trị nào của tầng lớp tiểu tư sản ở Việt Nam?

A. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Nguyễn An Ninh

B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu

C. Cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh

D. Cuộc mưu sát toàn quyền Đông Dương Méclanh

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Trung ương Đảng chủ trương chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm không xuất phát từ nguyên nhân nào?

A. Do âm mưu phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ của Mĩ – Diệm

B. Do tác động của xu thế hòa hoãn trên thế giới

C. Đấu tranh vũ trang là vi phạm quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ

D. Lực lượng vũ trang của Việt Nam đã tập kết ra Bắc, không còn cơ sở đấu tranh

Chiến lược quân sự của chiến tranh cục bộ là

A. quân đội Sài Gòn, quân Mĩ

B. quân Mĩ và quân đồng minh

C. quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn

D. quân Mĩ

Điểm khác nhau cơ bản giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt và chiến lược Chiến tranh cục bộ là gì

A. hình thức chiến tranh xâm lược.

C. chủ động phá hoại miền Bắc Việt Nam.

D. hoạt động dồn dân lập ấp chiến lược.

B.  vai trò của quân đội Sài Gòn trên chiến trường.

Lực lượng tiến hành chiến lược Chiến tranh cục bộ là

A. quân đội Sài Gòn, quân Mĩ

B. quân Mĩ và quân đồng minh

C. quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn

D. quân Mĩ

Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam?

A. Ai-xen-hao

B. Ken-nơ-di.

C. Giôn-xơn.

D. Ru-dơ-ven.

Đặc điểm nổi bật của cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải phóng có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của cuộc đấu tranh.

B. Là cuộc đấu tranh “giành đất, giành dân” giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng tại các đô thị Miền Nam.

C. Cuộc đấu tranh chống – phá ấp chiến lược được tiến hành song song với hoạt động rào làng kháng chiến ở nông thôn miền Nam.

D. Là cuộc đấu tranh liên tục, dai dẳng của nhân dân ta nhằm đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Thành tựu của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống, phá ấp chiến lược?

A. Năm 1963, địch chỉ kiểm soát được 1/2 tổng số ấp chiến lược trên toàn miền Nam.

B. Năm 1962, cách mạng miền Nam vẫn kiểm soát được 1/2 lãnh thổ và 1/2 dân số Miền Nam.

C. Năm 1965, kế hoạch ấp chiến lược của Mĩ đã thất bại hoàn toàn.

D. Năm 1964, địch chỉ kiểm soát được khoáng 1/5 số ấp so với dự kiến.

Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là

A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa

B. Cố vấn Mĩ

C. Phương tiện chiến tranh của Mĩ

D. Ấp chiến lược

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111
Lượt xem: 91119111

2. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ VNExpress

VNExpress
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

3. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

4. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

5. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

6. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

7. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

8. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ soha.vn

soha.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

9. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

10. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

11. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

12. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

13. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ vov.vn

vov.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

14. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ afamily.vn

afamily.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

15. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

16. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

17. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ coccoc.com

coccoc.com
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

18. Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt từ facebook.com

facebook.com
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

Câu hỏi về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt

Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
cách Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
hướng dẫn Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt
Hình Thức Đấu Tranh Chống Chiến Tranh Đặc Biệt miễn phí

Scores: 4.7 (191 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Loại Mạch Nào Có Lòng Trong Hẹp Nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn