Top 18+ Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Bạn đang tìm kiếm về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là khởi nghĩa vũ trang.

Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam?

A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản.

D. Đấu tranh chính trị

Nội dung nào không phải là điểm chung của Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

B. Giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối là giai cấp vô sản

C. Kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

D. Đổ ra đúng thời cơ, ở cả thành thị và nông thôn

Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Tiểu tư sản

D. Đội Cận vệ đỏ

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến con đường đấu tranh của các dân tộc thuộc địa trên thế giới?

A. Khẳng định độc lập dân tộc chỉ có thể gắn với chủ nghĩa xã hội

B. Mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh mới

C. Giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối đấu tranh ở các nước thuộc địa

D. Đưa giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị, nắm quyền lãnh đạo cách mạng ở thuộc địa

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền

B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga

C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa

D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản

Sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chế độ nào không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động:

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chủ nghĩa tư bản

C. Chủ nghĩa đế quốc

D. Xã hội chủ nghĩa

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Mở ra một con đường giải phóng mới cho dân tộc Việt Nam

B. Tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản ở Việt Nam

C. Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng

D. Khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH ở Việt Nam

Trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, giai cấp vô sản Nga giành chính quyền bằng:

A. tổng bãi công chính trị

B. biểu tình thị uy

C. khởi nghĩa vũ trang

D. bãi công của công nhân

Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng

A. vô sản

B. giải phóng dân tộc

C. dân chủ tư sản kiểu mới

D. xã hội chủ nghĩa

Hình thái khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. đồng thời tiến hành khởi nghĩa ở thành thị và nông thôn.

B. bắt đầu từ thành thị, lấy thành thị làm trung tâm.

C. bắt đầu từ nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.

D. nổi dậy của quần chúng là chủ yếu.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333
Lượt xem: 83338333

2. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ VNExpress

VNExpress
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

3. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

4. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

5. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

6. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

7. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

8. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ soha.vn

soha.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

9. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

10. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

11. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

12. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

13. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ vov.vn

vov.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

14. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ afamily.vn

afamily.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

15. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

16. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

17. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ coccoc.com

coccoc.com
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga rồi nhỉ? Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

18. Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga từ facebook.com

facebook.com
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

Câu hỏi về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
cách Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
hướng dẫn Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga
Hình Thức Đấu Tranh Của Cách Mạng Tháng 10 Nga miễn phí

Scores: 4.7 (165 votes)

Có thể bạn quan tâm  Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Tổng hợp ca dao, tục ngữ dân gian Việt Nam hay nhất 298 câu tục ngữ Việt Nam

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn