Top 18+ Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?

Bạn đang tìm hiểu về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?

Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất và phức tạp nhất.
Theo Triết học Mác – Lê-nin vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng.
Dựa trên những thành tựu khoa học của thời đại mình, Ph.Ăngghen đã phân chia vận động thành 5 hình thức cơ bản.
Các hình thức của vận động theo trình tự từ thấp đến cao là:

  1. Vận động cơ học là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.
  2. Vận động vật lý là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt điện, v.v..
  3. Vận động hóa học là vận động của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải các chất.
  4. Vận động sinh học là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường.
  5. Vận động xã hội là sự thay đổi, thay thế các quá trình xã hội của các hình thái kinh tế – xã hội.

Các hình thức vận động có hình thức đặc trưng riêng. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ với nhau và vận động theo trình tự từ thấp đến cao. Giữa năm hình thái vận động này có mối quan hệ hữu cơ với nhau.
=> Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất. Không chỉ vậy trong những điều kiện nhất định chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.
Các hình thức vận động cao xuất hiện trên cơ sở các hình thức vận động thấp, bao hàm trong nó tất cả các hình thức vận động thấp hơn. Trong khi đó, các hình thức vận động thấp không có khả năng bao hàm các hình thức vận động ở trình độ cao hơn. Bởi vậy, mọi sự quy giản các hình thức vận động thấp đều là sai lầm.
(theo SGK GDCD 10 Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất)

Đâu không phải là hình thức vận động của vật chất?

A. Hữu cơ.

B. Vật lý.

C. Sinh học.

D. Cơ học.

Khi đun sôi nước trên nhiệt độ cao, các phân tử nước bốc hơi là thuộc hình thức vận động cơ bản nào sau đây của thế giới vật chất?

A. Sinh học

B. Cơ học

C. Vật lí

D. Hóa học

Việt Nam tiến thẳng lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ chế độ phong kiến là thuộc hình thức vận động nào?

A. Sinh học

B. Xã hội

C. Vật lí

D. Cơ học

“Sự dao động của con lắc” thuộc hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất?

A. Cơ học

B. Xã hội

C. Sinh học

D. Vật lý

Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

B. Sư thay đổi thời tiết của các mùa trong năm.

C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng.

D. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử.

Quan điểm nào dưới đây không đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Các hình thức vận động có thể chuyển hóa lẫn nhau

B. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ với nhau

C. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao

D. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp

Học sinh chạy trên sân tập cự ly 100m do giáo viên yêu cầu là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học

B. Vật lí

C. Hóa học

D. Sinh học

Quan điểm nào dưới đây đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Các hình thức vận động không bao hàm nhau.

B. Các hình thức vận động không có mối quan hệ với nhau.

C. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.

D. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.

Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học

B. Vật lí

C. Hóa học

D. Xã hội

Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.

B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.

C. Quá trình bốc hơi của nước.

D. Sự biến đổi của nền kinh tế.

Đâu là hình thức vận động cao nhất của thế giới vật chất?

A. Xã hội.

B. Vật lý.

C. Sinh học.

D. Hóa học.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777
Lượt xem: 17771777

2. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ VNExpress

VNExpress
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất rồi nhỉ? Nội dung Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

3. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

4. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

5. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất rồi nhỉ? Nội dung Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

6. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

7. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

8. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ soha.vn

soha.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất rồi nhỉ? Nội dung Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

9. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

10. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

11. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất rồi nhỉ? Nội dung Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

12. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

13. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ vov.vn

vov.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

14. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ afamily.vn

afamily.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất rồi nhỉ? Nội dung Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

15. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

16. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

17. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ coccoc.com

coccoc.com
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất rồi nhỉ? Nội dung Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

18. Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất từ facebook.com

facebook.com
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

Câu hỏi về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất

Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
cách Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
hướng dẫn Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất
Hình Thức Vận Động Nào Dưới Đây Là Thấp Nhất miễn phí

Scores: 4.6 (109 votes)

Có thể bạn quan tâm  Kim Loại Có Những Tính Chất Vật Lý Nào Hoá học 9 Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại Giải Hoá học lớp 9 trang 48

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn