Hồ Mẫu Ngoạt là ai? Tiểu sử, hình ảnh, gia đình Hồ Mẫu Ngoạt mới nhất 2023

Hồ Mẫu Ngoạt là ai?

Hồ Mẫu Ngoạt
Chức vụ
Trợ lý Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ 1 tháng 8 năm 2011 –
&00000000000000090000009 năm, &0000000000000343000000343 ngày
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thông tin chung
Sinh 15 tháng 7, 1956 (64 tuổi)
Quê quán xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Hồ Mậu Ngoạt (sinh 1956) là một chính khách Việt Nam, Trợ lý Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiểu sử, thân thế sự nghiệp

Ông Hồ Mậu Ngoạt tên thật là Hồ Mậu Ngoạt, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1956, quê quán tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.[1]

Chức vụ từng đảm nhiệm
  • Vụ trưởng Vụ Văn thư – Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Văn phòng Trung ương Đảng;
  • Năm 2008 ông được luân chuyển theo Nghị quyết số: 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa;
  • Tháng 10 năm 2010 được rút về Hà Nội làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Tháng 01 năm 2011, tại Đại hội XI của Đảng ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương;
  • Ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng – Phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng.
  • Ngày 01 tháng 8 năm 2011 ông được phân công giữ chức Trợ lý – phụ trách văn phòng Tổng Bí thư[2]
  • Ông thường xuyên tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi công cán các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương,

Tại Đại hội Đảng khóa XII, ông là một trong số các ứng viên được đề cử Ban chấp hành trung ương tại Đại hội nhưng thất cử.[3] Tuy vậy ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ Trợ lý Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.[4]

Chú thích

  1. ^ Đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt
  2. ^ Ông Hồ Mẫu Ngoạt giữ chức trợ lý Tổng Bí thư
  3. ^ Hôm nay bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư
  4. ^ [1]


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hồ_Mẫu_Ngoạt&oldid=65120037”

Từ khóa: Hồ Mẫu Ngoạt, Hồ Mẫu Ngoạt, Hồ Mẫu Ngoạt

hồ mẫu ngoạt
hồ mẫu ngoạt là ai
hồ mậu ngoạt
ho mau ngoat
tiểu sử hồ mẫu ngoạt
ông hồ mẫu ngoạt
quan sự hồ mẫu ngoạt
hình ảnh hồ mẫu ngoạt
hình anh hồ mẫu ngoạt
tiểu sử ông hồ mẫu ngoạt
bắt hồ mẫu ngoạt
hồ mẫu ngoạt bị bắt
đồng chí hồ mẫu ngoạt
ông hồ mẫu ngoạt là ai
gia đình ông hồ mẫu ngoạt
bản đồ huyện quỳnh lưu
các trợ lý tổng bí thư nguyễn phú trọng
những câu chuyện ngắn về bác
truyện ngắn về bác hồ
các mẫu chuyện ngắn về bác hồ
một số câu chuyện ngắn về bác hồ
mẫu truyện ngắn về bác hồ
những mẫu chuyện ngắn
các câu chuyện hay về bác hồ
những câu chuyện ngắn ý nghĩa về thành công

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.4 (153 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn