Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố Hóa học Giải Hoá học lớp 8 trang 20

Bạn đang tìm kiếm về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học hữu ích với bạn.

1. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố Hóa học Giải Hoá học lớp 8 trang 20

Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về nguyên tố hóa học, nguyên tử khối. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 8 chương 1 trang 20.

Việc giải bài tập Hóa học 8 bài 5 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 trang 20

Bài 1 trang 20 SGK Hóa 8

Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những … loại này, những … loại kia, thì trong hóa học nói … hóa học này … hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng … trong hạt nhân đều là … cùng loại, thuộc cùng một … hóa học.

Gợi ý đáp án:

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong hóa học nói là nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Bài 2 trang 20 SGK Hóa 8

a) Nguyên tố hóa học là gì?

b) Cách biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ.

Gợi ý đáp án:

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái đầu tiên trong tên latinh nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu tiên được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: H, Ca, Al.

Bài 3 trang 20 SGK Hóa 8

a) Các cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt chỉ ý gì?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Gợi ý đáp án:

a) Ý nghĩa của các cách viết:

2C ⇒ hai nguyên tử cacbon

5O ⇒ năm nguyên tử oxi

3Ca ⇒ ba nguyên tử canxi

b)

ba nguyên tử nitơ ⇒ 3N

bảy nguyên tử canxi ⇒ 7Ca

bốn nguyên tử natri ⇒ 4Na

Bài 4 trang 20 SGK Hóa 8

Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Gợi ý đáp án:

Lấy  frac112khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5 trang 20 SGK Hóa 8

Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a) nguyên tử cacbon

b) nguyên tử lưu huỳnh

c) nguyên tử nhôm

Gợi ý đáp án 

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– Giữa hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn, bằng dfrac{24}12 = 2 lần nguyên tử cacbon

– Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, bằng dfrac{24}{32} = dfrac34 lần nguyên tử lưu huỳnh.

– Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, bằng dfrac{24}{27} = dfrac89 lần nguyên tử nhôm

Bài 6 trang 20 SGK Hóa 8

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Gợi ý đáp án:

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

Vậy X là nguyên tố silic (Si)

Bài 7 trang 20 SGK Hóa 8

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,324.10-23g.

B. 6,023.10-23g.

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.

Gợi ý đáp án:

a) Ta có khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bằng 12 đvC

⇒ khối lượng của 1 đơn vị cacbon là

1 đvC = dfrac1,9926.10^{-23}12 ≈ 1,66.10-24 (g).

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon

M Al = 27x 1,66.10 -24 g = 44,82.10 -24 g = 4,482.10 -23 g.

Đáp án C.

Bài 8 trang 20 SGK Hóa 8

Nhận xét sau đây gồm hai ý: Nguyên tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên

holder

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai ý đều sai.

D. Cả hai ý đều đúng.

Gợi ý đáp án:

Phương án D

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ VNExpress

VNExpress
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ soha.vn

soha.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ vov.vn

vov.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ afamily.vn

afamily.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ coccoc.com

coccoc.com
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học từ facebook.com

facebook.com
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học

Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
cách Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
hướng dẫn Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học
Hóa Học 8 Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học miễn phí

Scores: 4 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn